Datum održavanja: 4.2.2022. (petak)
Početak: 9,00 sati
Trajanje praktikuma: 240 min (Rasprave i odgovori na pitanja uključeni su u predviđenu satnicu)

* 4 boda za ovlaštene revizore

Webinar je namijenjen osobama koje vode poslovne knjige i sastavljanju financijske izvještaje za neprofitne organizacije, svima koji su uključeni u financijske poslove u tim organizacijama, osobama koje moraju poznavati porezne propise u dijelu koji se odnose na neprofitne organizacije, osobe koje sudjeluju u nadzoru poslovanja u tim organizacijama, revizorima i drugima. Na webinaru će se prezentirati i aktualnosti iz oporezivanja dohotka, dobiti te poreza na dobit i PDV-a, u dijelu koji se odnosi na neprofitne organizacije.

Program webinara:

 1. Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2021. godinu
 • Upute Ministarstva financija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (Okružnica)
 • Izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva: rokovi, obrasci, popunjavanje i predaja izvještaja
 • Godišnje izvještavanje za neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo
 • Izjava o neaktivnosti
 1. Druge računovodstvene aktualnosti
 • Napomene o prelasku na jednostavno knjigovodstvo i “ostanak“ na dvojnom
 • Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
 • Obveza revizije godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija i revizijskog uvida
 1. Obračun plaća i ostale novosti u dohotku od 1.1.2022.
 • Porezi i doprinosi za plaće u 2022.
 • Novosti kod minimalnih plaća za 2022.
 • Nove osnovice doprinosa za 2022.
 • Novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida
 • Troškovi testiranja na COVID 19
 • Uzdržavane osobe za 2021. godinu
 1. Prijava poreza na dobit za 2021.
 • Oporezivanje gospodarske djelatnosti neprofitne organizacije
 • Sastavljanje obrasca PD za 2021.
 • Utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze
 • Povećanje porezne osnovice (porezno nepriznata amortizacija, troškovi sredstava za osobni prijevoz, reprezentacija, ispravak vrijednosti i otpis potraživanja, manjkovi i druga povećanja porezne osnovice)
 • Smanjenje porezne osnovice (naplaćena otpisana potraživanja, neoporezivi prihodi, troškovi obrazovanja i izobrazbe, potpore za očuvanje radnih mjesta i dr.)
 • Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2022.
 1. Oporezivanje PDV-om u 2022.
 • Obveza upisa neprofitnih organizacija u registar obveznika PDV-a i registriranje za potrebe PDV-a
 • Registriranje za potrebe PDV-a, obračun PDV-a na ino usluge
 • Odbitak pretporeza, ispravak pretporeza, podjela pretporeza i druge specifičnosti
 1. Odgovori na pitanja

Predavačice: TEB-ove više savjetnice: Jasminka Rakijašić, dipl. oec., Irena Slovinac, dipl. oec. i Nikolina Bičanić, mag. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 700,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća umanjenu kotizaciju u iznosu od 600,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a. 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2022. plaćaju kotizaciju s popustom u iznosu od 560,00 kn po polazniku;

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, a drugi i svaki sljedeći sudionik plaća kotizaciju u iznosu od 560,00 kn, ako je obveza za 2022. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

REVIZORI - OSTVARITE BODOVE NA VRIJEME! Jer  i nadalje je propisana obveza da ovlašteni revizor mora u svakoj godini ostvariti najmanje 35 bodova!

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 4 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.