GDPR na primjerima iz prakse – računovođe, revizori, zaposlenici

- Ugovori između voditelja i izvršitelja obrade
- Izmjene kod vođenja evidencije o radnicima i evidentiranju radnog vremena
- Primjeri dokumentacije za dokazivanje usklađenosti s GDPR-om


Datum održavanja: 12.6.2024. (srijeda)
Početak: u 9,30 sati
Završetak: oko 13,30 sati

3 boda za ovlaštene revizore*

Da bi dokazali usklađenost s GDPR-om i njegovim načelima, obveznici primjene (voditelji obrade i izvršitelji obrade) dužni su poduzimati određene radnje, donositi odgovarajuće akte i/ili regulirati svoje odnose.

Na ovome webinaru ćemo uz prikaz primjene GDPR-a na praktičnim i životnim primjerima pojasniti temeljne pojmove u vezi sa zaštitom osobnih podataka i ukazati na sadržaj obveza kojima se dokazuje usklađenost s ovim propisom. Najviše ćemo govoriti o osobnim podacima radnika, njihovom otkrivanju i povjeravanju obrade izvršiteljima obrade, kao i rokovima čuvanja pri čemu je od velikog značaja i novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca, koji će se primjenjivati od 1.10.2024. godine.

Koncept, te praktični i životni primjeri izneseni na ovom webinaru mogu poslužiti polaznicima kao smjernica za dokazivanje usklađenosti i u odnosu na druge kategorije ispitanika.

Program:

 1. Osobni podaci i obveznici primjene GDPR-a
 2. Načela i osnove za obradu osobnih podataka
 3. Kako odrediti voditelja obrade i izvršitelja obrade – prikaz na primjerima računovodstvenih servisa i revizora
 4. Uređenje međusobnog odnosa voditelja obrade i izvršitelja obrade –ugovorne klauzule
 5. Obveze voditelja obrade u vezi transparentne obrade podataka
 6. Mjere i radnje koje moraju poduzimati voditelji obrade i izvršitelji obrade kako bi dokazali usklađenost s GDPR-om
 7. Službenik za zaštitu podataka – obveza imenovanja, zadaće, dužnosti voditelja obrade prema njemu
 8. Osobni podaci zaposlenika – potrebna dokumentacija i obveze poslodavca prema Zakonu o radu i GDPR-u
 9. Angažiranje izvršitelja obrade u odnosu na obradu podataka zaposlenika
 10. Evidencija aktivnosti obrade koje moraju voditi voditelji obrade i izvršitelji obrade
 11. Postupanje s osobnim podacima kandidata za posao
 12. Natječaji za zapošljavanje s gledišta zaštite osobnih podataka
 13. Koliko dugo i na koji način čuvati osobne podatke zaposlenika
 14. Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca
 15. Smjernice i mišljenja Agencije za zaštitu podataka i Europskog odbora za zaštitu podataka
 16. Ostale aktualnosti u vezi sa zaštitom osobnih podataka
 17. Odgovori na pitanja polaznika

Predavač: Vedran Jelinović, dipl. iur., viši savjetnik, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na e-mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 80,00 eura po polazniku.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 50,00 eura. Drugi i svaki sljedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 80,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 100,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 90,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz ostalih područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.