Pravni i računovodstveni aspekti uvođenja eura

- Savjetovanje: 25. i 26.8.2022. (četvrtak i petak), Zagreb, Hotel International, Miramarska Cesta 24
Prijam sudionika savjetovanja (evidencija, preuzimanje materijala): od 9,00 sati
Početak u 9,30 sati

- Webinar: 29. i 30.8.2022. (ponedjeljak i utorak),
Uključivanje sudionika na webinar i preuzimanje materijala putem interneta od 9,00 sati
Početak u 9,30 sati

Trajanje savjetovanja i webinara: svaki dan od 9,30 do oko 14,00 sati

*6 bodova za ovlaštene revizore

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisuje brojne obveze i mogućnosti za sve poslodavce - poduzetnike, tijela javne vlasti i dr., od kojih će neke trebati ispuniti već od 5. rujna 2022. godine. Za brojne aktivnosti i prilagodbe tijekom 2022. i 2023. godine, koje će omogućiti ispravnu i cjelovitu primjenu Zakona, potrebno je pripremiti se na vrijeme.
Na savjetovanju će se kroz rad na brojnim primjerima iz prakse polaznici upoznati s odredbama Zakona i propisanim obvezama za 2022. i početak 2023. godine. Obraditi će se i utjecaj uvođenja eura na pravilnike, ugovore i druge akte, te na računovodstvo i porezne prijave.

Program:

I. DAN:

 1. Zakon o uvođenju eura i izmjene drugih propisa radi uvođenja eura
 2. Propisane aktivnosti pravnih subjekata prije i nakon uvođenja eura
 3. Obveza dvojnog iskazivanja cijena, plaća i dr. od 5.9.2022.
 4. Pravila za preračunavanje i zaokruživanje kod dvojnog iskazivanja
 5. Opskrba gotovinom eura i ugovori/izjave o predopskrbi s bankama
 6. Usuglašavanje statuta, društvenog ugovora, internih akata i odluka, ugovora o radu i dr.
 7. Usuglašavanje komercijalnih ugovora, mogućnosti izmjena, raskida i sl.
 8. Pravila preračunavanja novčanih kazni izrečenih u kunama ili u postupcima u tijeku
 9. Ostali pravni aspekti uvođenja eura
  • temeljni kapital trgovačkih društava
  • ovrhe i postupci naplate potraživanja
  • postupci javne nabave i ugovori o javnoj nabavi
  • nepridržavanje pravila – tijela za nadzor, predstavke i kazne
 10. Odgovori na pitanja

II. DAN:

1. Postupanja, aktivnosti i prilagodbe u procesu zamjene hrvatske kune eurom

 • a. Radnje i aktivnosti koje je potrebno provesti u 2022. godini
  • obveza i način dvojnog iskazivanja na računima - primjeri
  • dvojno iskazivanje kod plaća i naknada - primjeri
  • putni nalozi
  • potraživanja i obveze u stranoj valuti - preračun u kune u 2022. - primjeri
  • Preračun potraživanja i obveza u stranoj valuti na 31.12.2022. - primjeri
  • načini i rokovi opskrbe gotovinom eura
  • zamjena kuna za euro i dr.
 • b. Radnje i aktivnosti koje je potrebno provesti od 1.1.2023.
  • preračun kuna u euro na 1.1.2023. primjenom fiksnog tečaja konverzije
  • preračun drugih valuta u euro na dan 1.1.2023.
  • evidentiranje razlika nastalih iz preračunavanja na 1.1.2023.
  • evidentiranje otpisa potraživanja i obveza zbog zaokruživanja po sili zakona
  • pravila postupanja tijekom razdoblja dvojnog optjecaja i iznimke, te razdoblje dvojnog optjecaja
  • izdavanje računa od 1.1.2023. (za isporuke iz 2022. i za isporuke od 1.1.2023.)
  • obračun predujmova plaćenih/primljenih u 2022.
  • postupanja s odobrenjima/terećenjima u 2023. i dr.

2. Druga pitanja vezano za uvođenje eura

 • a. Financijski izvještaji za 2022. godinu
  • sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja
  • sastavljanje financijskih izvještaja za poslovnu godinu različitu od kalendarske
  • prezentiranje usporednih podataka za prethodnu godinu
  • ispravci računovodstvenih pogrešaka nakon uvođenja eura i dr.
 • b. Porezne prijave za 2022. godinu
  • sastavljanje Obrasca PD za 2022.
  • plaćanje i predujmovi poreza na dobit na temelju Obrasca PD za 2022.
  • sastavljanje Obrasca PD za porezno razdoblje različito od kalendarskog
  • prijava PDV-a za zadnje razdoblje oporezivanja u 2022.
  • knjigovodstvena stanja u Poreznoj upravi
  • ispravci poreznih prijava nakon uvođenja eura i dr.

3. Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Vedran Jelinović dipl.iur. i Domagoj Zaloker, dipl.oec.

Pisani materijal: 

 • na seminaru: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka
 • na webinaru: Prezentacije u PDF-u

Kotizacija iznosi:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na dvodnevnom savjetovanju s uključenim popustom iznosi 1.000,00 kn (132,72 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na dvodnevnom savjetovanju iznosi 1.200,00 kn (159,27 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 1.100,00 kn (146,00 EUR).

 3. Sudionici samo jednog dana savjetovanja (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju u iznosu od 650,00 kn (86,27 EUR) po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva i pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2022. plaćaju kotizaciju za jednodnevno savjetovanje u iznosu od 600,00 kn (79,63 EUR).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na predavanjima, pisani materijal i odgovore na pitanja, a na savjetovanju u Zagrebu i napitak za vrijeme stanke 1. i 2. dan.

Uplata: Kotizacija za savjetovanje i webinar se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7. Na savjetovanju u Zagrebu kotizacija će se moći uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije seminara i webinara kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije tri radna dana prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje na savjetovanju i webinaru dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se za webinar iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje.
Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici. U slučaju poteškoća kod povezivanja na webinar, polaznici će se na dan održavanja moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

* Ovlašteni revizori: Prema dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom oba dana savjetovanja ili webinara, ovlaštenim revizorima priznat će se 6 bodova stalnog stručnog usavršavanja i to: 3 boda iz ostalih područja (1. dan) i 3 boda iz računovodstvenog područja (drugi dan). Za sudjelovanje na  jednom danu savjetovanja ili webinara priznat će se 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz odnosnog područja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju savjetovanja i webinara.