ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - GDPR

Prijavite se

 • Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel International, Miramarska cesta 24
 • Vrijeme održavanja: 6.3 2018. (utorak)
 • Početak u 9,30 sati (prijam sudionika od 8,45 sati)

 

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka primjenjuje se u nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske i stupa na snagu 25.5.2018.

Uredba se primjenjuje na sve poduzetnike, proračunske i izvanproračunske korisnike, udruge, bolnice, škole, klubove, pojedince koji obavljaju određenu profesionalnu aktivnost, pa i na fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira potreba kućanstva.

Uredba unosi značajne promjene u načine upravljanja osobnim podacima i izravno se primjenjuje na sve organizacije koje raspolažu osobnim podacima građana EU što podrazumijevaju uvođenje cjelovitog sustava upravljanja osobnim podacima u čijoj izgradnji sudjeluju: uprava, pravna služba, služba ljudskih resursa, informatika i poslovni sektori.

Za prekršitelje Uredbom su propisane visoke kazne, koje dosežu do 20 milijuna Eura ili 4% ukupnog globalnog prihoda tvrtke.

 

Program:

 • Zaštita i slobodno kretanje osobnih podataka prema Uredbi

-    što je osobni podatak
-    kako se štiti pojedinac i njegov osobni podatak
-    slobodno kretanje osobnih podataka

 • Područje primjene Uredbe - glavno i teritorijalno

-    automatizirana i neautomatizirana obrada
-    što je glavno, a što teritorijalno područje primjene

 • Načela obrade osobnih podataka

-     zakonitost obrade i uvjeti privole
-    uvjeti privole koji se odnose na dijete
-    obrada posebnih kategorija osobnih podataka
-    osobni podaci koji se odnose na kazne osude i kažnjiva djela

 • Prava ispitanika

-    transparentnost i modaliteti
-    informacije i pristup osobnim podacima
-    ispravak i brisanje osobnih podataka
-    pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluke

 • Voditelj obrade i izvršitelj obrade

-    obveza voditelja obrade i zajednički voditelj obrade
-    izvršitelj obrade i evidencija aktivnosti
-    suradnja s nadzornim tijelom

 • Sigurnost osobnih podataka

-    sigurnost obrade>
-    procjena učinka i prethodno savjetovanje

 • Službenik za zaštitu podataka

-    imenovanje i radno mjesto
-    zadaci i kodeks ponašanja i certifikacija
-
certifikacijska tijela

 • Prijenos osobnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama

-    opća načela prijenosa
-    prijenos uz odgovarajuće mjere
-    obvezujuća korporativna pravila

 • Neovisna nadzorna tijela

-    nadležnost, zadaća, ovlasti, suradnja i konzistentost

 • Pravna sredstva, odgovornost i suradnja

 

Predavači:

Sanja Silaj Zeman, dipl. iur., Načelnica službe za međunarodnu suradnju, EU i pravne odnose, Agencija za zaštitu osobnih podataka.
Maja Peran, mag.soc., mag.comm., Viša stručna suradnica u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove, Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

Pisani materijal: TEB-ova radna mapa s preslikama slajdova predavača

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na seminaru s uključenim PDV-om po sudioniku iznosi 800,00 kn. U cijenu je uključen radni pribor, pisani materijal i osvježavajući napitak.

Pogodnosti:

 • Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za 2018. te drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju kotizaciju u iznosu 700,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Prijavite se