TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I DRUGE AKTUALNOSTI - ZA JLP(R)S-E, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

Prijavite se

Raspored održavanja:

  • Varaždin, 29.3.2017. (srijeda), Park Boutique Hotel, Ul. Juraja Habdelića 6
  • Osijek, 30.3.2017. (četvrtak), Hotel Osijek, Šamačka 4
  • Zagreb, 31.3.2017. (petak), Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2
  • Rijeka, 3.4.2017. (ponedjeljak), Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46
  • Split, 4.4.2017. (utorak), HGK, Trumbićeva obala 4
  • Zadar, 5.4.2017. (srijeda), Hotel Kolovare, B. Peričića 23

Početak u svim gradovima u 9,30 sati (prijam od 8,45 sati)

 

Program seminara:

Računovodstvene i druge aktualnosti

1. Promjene u financijskom izvještavanju i tromjesečni financijski izvještaji za 2017.

▪ Izmjene i dopune  Pravilnika o izvještavanju u proračunskom računovodstvu
▪ Novine i razlike u odnosu na prošlogodišnje razdoblje - novi sadržaj obrazaca
▪ Popunjavanje obrazaca - upute Ministarstva financija

2. Preneseni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka iz 2016. godine

▪ Odlučivanje o prenesenom višku/manjku prihoda, dokumentacija za obavljanje knjiženja na računima rezultata, načini knjiženja (praktični primjeri)
▪ Utvrđivanje iznosa prenesenih viškova prihoda (raspoloživog za korištenje u 2017.) i prenesenih manjkova prihoda, njihovo korištenje i pokriće
▪ Rebalans proračuna/financijskog plana za 2017. - obveza uravnoteženja ovogodišnjeg dokumenta plana zbog prenesenih viškova/manjkova prihoda iz 2016.

 

Radni odnosi i druge aktualnosti

3. Privremeni Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

▪ Primjena i vremensko važenje
▪ Radni odnosi i probni rad
▪ Radno vrijeme i evidencija radnog vremena
▪ Odmori i dopusti
▪ Plaće i ostala materijalna prava
▪ Odsutnost tajnosti plaće i zaštita osobnih podataka
▪ Izmijenjene odredbe i njihov značaj
▪ Zaštita zaposlenika prema izmijenjenoj odredbi
▪ Povjerenik radnika i njegove ovlasti
▪ Zaštita sindikalnog povjerenika prema novoj odredbi

4. Radni odnosi - planiranje godišnjih odmora

▪ Prava na godišnji odmor i njegovo trajanje
▪ Razmjerni dio godišnjeg odmora i pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora
▪ Korištenje preostalog dijela godišnjeg odmora iz 2016.
▪ Raspored korištenja godišnjih odmora za 2017.
▪ Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima i mogućnosti prenošenja u sljedeću kalendarsku godinu
▪ Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
▪ Odnos godišnjeg odmora i bolovanja, te plaćenog dopusta
▪ Korištenje godišnjeg odmora tijekom otkaznog roka
▪ Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

5.    Ovrha na plaći - neka pitanja iz prakse

▪ Rješenja o ovrsi i izjave o zapljeni kao osnove za provedbu ovrhe na plaći
▪ Utvrđivanje prednosnog reda kod ovrhe na plaći s oglednim primjerima
▪ Ovrha na plaći radi naplate poreznog duga
▪ Iznosi plaće zaštićeni od ovrhe
▪ Materijalna prava izuzeta od ovrhe i načini njihove isplate
▪ Odnos ovrhe na plaći i ovrhe na novčanim sredstvima s oglednim primjerima

 

Odgovori na pitanja

 

Predavači: TEB-ove savjetnice: Nikolina Bičanić i Ljubica Đukanović

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

  • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2017. godinu podmirena;
  • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2017. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Prijavite se