TRADICIONALNO DVODNEVNO SAVJETOVANJE U OPATIJI: AKTUALNOSTI ZA JLIP(R)S-E, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

Prijavite se

27. i 28. studeni 2017. (ponedjeljak i utorak)

Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, Ul. Viktora cara Emina 6

Početak prvi i drugi dan u 9,30 sati (prijam od 9,00 sati)

 

Program seminara:

I. DAN:

1. Računovodstvene aktualnosti

  • Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja za 2017.

-   Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine ♦ Ispravno priznavanje prihoda i rashoda ♦  Obveza usklađivanja potraživanja i obveza ♦ Neki primjeri ispravnih knjiženja
-   Priprema usporednih podataka za godišnje izvještavanje zbog primjene izmijenjenih propisa o proračunskom računovodstvu od 2017. godine (reklasifikacija stavaka iz prošlogodišnjih financijskih izvještaja)
-   Upute za organizaciju i obavljanje godišnjeg popisa za 2017. ♦ Rashodovanje i postupci s rashodovanom imovinom ♦ Knjiženja popisnih razlika i rashodovanja ♦ Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja

◊  Primjeri obrazaca, odluka i napomena za zapisnik o obavljenom popisu

2. Porezne aktualnosti

  • Dohodak

-   Uvećana osnovica za obračun plaće od 1.11.2017. (isplata u prosincu 2017.)
-   Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak kod zadnje isplate plaće za 2017. godinu
-   Za koje radnike se sastavlja godišnji obračun poreza na dohodak?
-   Za koje radnike se ne sastavlja godišnji obračun poreza na dohodak?
-   Godišnji obračun poreza na dohodak i kad se ne isplaćuje plaća u prosincu 2017. godine
-   Iskazivanje godišnjeg obračuna u Obrascu JOPPD
-   Obveza podnošenja godišnje porezne prijave

  • PDV

-   Ulazak i izlazak iz sustava PDV od 1.1.2018.
-   Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2017.
-   Odbitak PDV-a pri nabavi osobnih automobila od 1.1.2018.

3. Plan nabave kod proračuna i proračunskih korisnika

-   Što donosi novi Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi?
-   Tko je dužan sastaviti plan nabave?
-   Sadržaj plana nabave
-   Donošenje i objava plana nabave
-   Izmjene plana nabave tijekom godine
-   Sadržaj, ustroj i ažuriranje registra ugovora
-   Objava registra ugovora
-   Analiza tržišta
-   Provedba prethodnog savjetovanja
-   Izvješće o provedenom savjetovanju

4. Primanja zaposlenih u javnom sustavu

­-   Prestanak produžene primjene kolektivnih ugovora
-   Plaće i materijalna prava zaposlenih
-  Opseg prava koja se ostvaruju prestankom primjene kolektivnih ugovora
-   Osnovica za izračun plaće i koeficijenti složenosti
-   Dodaci na plaću i uvećanje plaće, položajni dodaci i dodaci
-   Za posebne uvjete rada
-   Trajanje godišnjeg odmora
-   Plaćeni dopust
-   Ostala materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima

5. Odgovori na pitanja polaznika

 

II. DAN:

1. Ovrha na plaći

-   Osvrt na Odluku USRH uz izjave dane u 2008.
-   Primanja iz radnog odnosa koja su ne smiju ovršiti i način njihove isplate
-   Određivanje prednosnog reda više ovrhovoditelja
-   Odgoda prijenosa zaplijenjenog dijela plaće
-   Opcije za davanje suglasnosti prije isteka roka odgode
-   Ovrha temeljem suglasnosti o zapljeni
-   Obveze poslodavca u slučaju prijenosa potraživanja iz ovršne isprave

2. Godišnji odmori

-   Puni i razmjerni dio godišnjeg odmora
-   Raspored godišnjih odmora
-   Evidentiranje godišnjeg odmora
-   Pravila o prenošenju godišnjeg odmora u sljedeću godinu
-   Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
-   Pravo na regres
-   Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

3. Evidentiranje radnog vremena - s prikazom na praktičnim primjerima

-   Radno vrijeme i posebni oblici radnog vremena
-   Raspored radnog vremena kao temelj za vođenje evidencije o radnom vremenu
-   Evidentiranje početka i završetka ili dnevnog i tjednog odmora
-   Nejednaki raspored i preraspodjela radnog vremena
-   Evidentiranje nenazočnosti na radu (dopusti, bolovanje, smotra u vojnoj pričuvi i dr.)
-   "Team building", seminari, službeni put i dr.
-   Vođenje evidencije za rukovodeće osoblje

4. Odgovori na pitanja polaznika (teme 2. dana)

 

Predavači:

TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal:

Preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za dvodnevni seminar iznosi 1.000,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

  • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2017. plaćaju kotizaciju za dvodnevni seminar  u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om);
  • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2017. godinu podmirena.

Sudionici samo jednog dana seminara (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju u iznosu od  600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog pravne osobe i pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2017. plaćaju kotizaciju za jednodnevni seminar  u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Polaznici savjetovanja smještaj rezerviraju izravno u Hotelu 4 opatijska cvijeta, po povlaštenoj cijeni (uz poziv na TEB-ovo savjetovanje).

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

 

Smještaj:

Troškove boravka i smještaja sudionici plaćaju hotelu.

Molimo vas da smještaj na TEB-ovom seminaru u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta u Opatiji u terminu 27.-28.11.2017., rezervirate na tel: 051/278-007, mailom:info@milenijhotel.hr ili putem prijave web stranici Milenij hotela http://www.milenijhoteli.com

Da biste ostvarili povlaštenu cijenu smještaja za sudionike TEB-ovog seminara, kod telefonske rezervacije i rezervacije e-mailom pozovite se na TEB, a u slučaju rezervacije putem linka ( http://www.milenijhoteli.com ) da odaberete željeni datum dolaska i odlaska.

Smještaj treba rezervirati najkasnije do 23.11.2017., a nakon toga je rezervacija smještaja na upit do popunjenja kapaciteta hotela.

Cijene, po osobi i danu, za polaznike TEB-ovog seminara, izražene u kn:

Grand Hotel 4 opatijska cvijeta (****) - superior sobe (sve standard sobe su rezervirane)

1/2 (dvokrevetna soba po osobi)

  • Noćenje s doručkom 438,00 kn
  • Polupansion 482,00 kn


1/1 (jednokrevetna soba/Single Use)

  • Noćenje s doručkom 635,00 kn
  • Polupansion 677,00 kn


Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 7,00 kn po osobi i danu.

U slučaju bilo kakvih poteškoća kod rezerviranja smještaja i za sve druge informacije o seminaru informirajte se u TEB-u, na tel. 01/4571-640.

Prijavite se