TRADICIONALNO DVODNEVNO SAVJETOVANJE U OPATIJI: AKTUALNOSTI I PRIPREME ZA KRAJ 2017.

Prijavite se
 • 27. i 28. studeni 2017. (ponedjeljak i utorak)
 • Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, Ul. Viktora cara Emina 6

Početak prvi i drugi dan u 9,30 sati (prijam od 9,00 sati)

 

Program seminara:

I. DAN:

1. Porez na dohodak i JOPPD

-   Zadnja isplata plaće - konačni obračun poreza i JOPPD
-   Neisplata plaće članovima uprave i JOPPD
-   Neoporezivi primici

 • božićnica, dar djetetu, troškovi prijevoza na posao i s posla, jubilarne nagrade, darovanja za zdravstvene potrebe i dr.
 • neoporezivi primici osobama na stručnom osposobljavanju
 • neoporezivi primici isplaćeni u prosincu i JOPPD

-   Obveze poslodavaca uz predaju propisanih evidencija

 • potvrda o isplaćenim primicima, obrasci i evidencije (Obrazac IP, DMO i dr.)

-   Korištenje službenih automobila za privatne potrebe
-   Novine u 2018. godini

 • tko se smatra djecom i uzdržavanim osobama od 1.1.2018.?
 • elektronička porezna kartica od 1.1.2018.

2. Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2017.

-   Obvezna usklađenja i ispravci za 2017.
-   Tko ne mora napraviti godišnji obračun?
-   Viškovi i manjkovi po inventuri - što podliježe PDV-u?
-   Sponzorstva, donacije, pokloni, reprezentacija
-   Vrijednosno usklađenje i rashod imovine
-   Naknadno odobreni popusti i PDV
-   Ispravci pretporeza
-   Odbitak pretporeza kod osobnih automobila od 1.1.2018.
-   PDV prijava za posljednje razdoblje oporezivanja u 2017.
-   Izlazak i ulazak u sustav PDV-a

3. Novosti kod oporezivanja nekretnina

4. Porez na dobit i pripreme za sastavljanje PD obrasca

-   Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika
-   Nove stope poreza na dobit
-   Porez na dobit prema novčanom načelu
-   Paušalno oporezivanje
-   Novi obrasci poreznih prijava za 2017. - PD, PD-NN, PD-IPO, PD-PO
-   Porezno (ne)priznata vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja
-   Rashodi reprezentacije u 2017., pokloni, donacije, sponzorstva i dr.

5. Sastavljanje PD IPO obrasca

-   obveznici i transakcije koje se iskazuju

6. Pripreme u računovodstvu na kraju 2017. godine

-   Izmjene Pravilnika o registru GFI
-   Obveznici sastavljanja i vrste GFI, novi izvještaji i dr.
-   Priprema i provedba godišnjeg popisa
-   Računovodstvene politike i procjene: usuglašavanje potraživanja i obveza, konačni obračun amortizacije, obračun kamata i dr.
-   Novosti o licenciranju računovođa i druge aktualnosti

7. Odgovori na pitanja polaznika (teme 1. dana)

 

II. DAN:

1. Ovrha na plaći

-   Osvrt na Odluku USRH uz izjave dane u 2008.
-   Primanja iz radnog odnosa koja su ne smiju ovršiti i način njihove isplate
-   Određivanje prednosnog reda više ovrhovoditelja
-   Odgoda prijenosa zaplijenjenog dijela plaće
-   Opcije za davanje suglasnosti prije isteka roka odgode
-   Ovrha temeljem suglasnosti o zapljeni
-   Obveze poslodavca u slučaju prijenosa potraživanja iz ovršne isprave

2. Godišnji odmori

-   Puni i razmjerni dio godišnjeg odmora
-   Raspored godišnjih odmora
-   Evidentiranje godišnjeg odmora
-   Pravila o prenošenju godišnjeg odmora u sljedeću godinu
-   Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
-   Pravo na regres
-   Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

3. Evidentiranje radnog vremena - s prikazom na praktičnim primjerima

-   Radno vrijeme i posebni oblici radnog vremena
-   Raspored radnog vremena kao temelj za vođenje evidencije o radnom vremenu
-   Evidentiranje početka i završetka ili dnevnog i tjednog odmora
-   Nejednaki raspored i preraspodjela radnog vremena
-   Evidentiranje nenazočnosti na radu (dopusti, bolovanje, smotra u vojnoj pričuvi i dr.)
-   "Team building", seminari, službeni put i dr.
-   Vođenje evidencije za rukovodeće osoblje

4. Odgovori na pitanja polaznika (teme 2. dana)

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za dvodnevni seminar iznosi 1.000,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2017. plaćaju kotizaciju za dvodnevni seminar  u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om);
 • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2017. godinu podmirena.

Sudionici samo jednog dana seminara (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva i pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2017. plaćaju kotizaciju za jednodnevni seminar  u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

 

Smještaj:

Troškove boravka i smještaja sudionici plaćaju hotelu.

Molimo vas da smještaj na TEB-ovom seminaru u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta u Opatiji u terminu 27.-28.11.2017., rezervirate na tel: 051/278-007, mailom:info@milenijhotel.hr ili putem prijave web stranici Milenij hotela http://www.milenijhoteli.com

Da biste ostvarili povlaštenu cijenu smještaja za sudionike TEB-ovog seminara, kod telefonske rezervacije i rezervacije e-mailom pozovite se na TEB, a u slučaju rezervacije putem linka ( http://www.milenijhoteli.com ) da odaberete željeni datum dolaska i odlaska.

Smještaj treba rezervirati najkasnije do 23.11.2017., a nakon toga je rezervacija smještaja na upit do popunjenja kapaciteta hotela.

Cijene, po osobi i danu, za polaznike TEB-ovog seminara, izražene u kn:

Grand Hotel 4 opatijska cvijeta (****) - superior sobe (sve standard sobe su rezervirane)

1/2 (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 438,00 kn
 • Polupansion 482,00 kn


1/1 (jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje s doručkom 635,00 kn
 • Polupansion 677,00 kn

 

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 7,00 kn po osobi i danu.

U slučaju bilo kakvih poteškoća kod rezerviranja smještaja i za sve druge informacije o seminaru informirajte se u TEB-u, na tel. 01/4571-640.

Prijavite se