SVE O PDV-U KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

Prijavite se
 • Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central
 • Datum održavanja: 15. prosinca 2015.
 • Početak održavanja: 9,00 sati
  Očekivan završetak: oko 15,00 sati

 

Iz programa izdvajamo:

 • Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a kod proračunskih korisnika
 • Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?
 • Primjena odredbi o pragu stjecanja
 • Proračunski korisnici kao primatelji usluga
 • Porezna oslobođenja s pravom i bez prava na odbitak pretporeza
 • Pretporez - razmjerni odbitak  i obvezno usklađenje
 • Nabava i prodaja nekretnina kod proračunskih korisnika
 • Sastavljanje PDV prijava (PDV, PDV-S, ZP)
 • Knjigovodstveno evidentiranje

 

Program:

mr. sc. Ida Dojčić

> Proračunski korisnici kao obveznici PDV-a - ulazak/izlazak iz sustava PDV-a

> Registriranje za potrebe PDV-a

> Isporuke - tuzemstvo i EU

> Stjecanje dobara kod proračunskih korisnika

> Proračunski korisnici kao primatelji usluga

> Prijenos porezne obveze - usluge primljene od ino-poduzetnika

> Prijenos porezne obveze u tuzemstvu

> Predujmovi u sustavu PDV-a

> Porezna oslobođenja (s pravom i bez prava na odbitak pretporeza)

> Pretporez - odbitak, podjela, ispravak pretporeza

> Usklađenja u PDV obrascu 12/2015.

> Nabava i prodaja nekretnina kod proračunskih korisnika

> Ispostavljanje računa

> Obvezne evidencije po propisima o PDV-u

> Podnošenje Obrasca OPZ-STAT-1

 

Nikolina Bičanić, dipl. oec.

Knjigovodstveno evidentiranje transakcija s PDV-om

> Knjiženja PDV-a kod obveznika PDV-a upisanih u Registar obveznika, koji primjenjuju postupak oporezivanja prema obavljenim isporukama

 1. Računi na kojima se knjiže obveze i potraživanja za PDV
 2. Primjeri knjiženja
  • Knjiženje isporuka (izlaznih računa)
  • Knjiženje nabave (ulaznih računa)
  • Knjiženje primljenih i danih predujmova
  • Obveze i potraživanja za PDV iz obrasca PDV
  • Knjiženje godišnjeg izravnavanja PDV-a
  • Knjiženje PDV-a kod ispravka odbitka pretporeza
  • Knjiženja PDV-a kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice  - kod korisnika državnog proračuna, proračuna JLP(R)S-a i poslovanja preko jedinstvenog računa riznice

> Knjiženja PDV-a kod obveznika PDV-a upisanih u Registar obveznika, koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim isporukama
> Knjiženja PDV-a kod proračuna/korisnika koji su registrirani za potrebe PDV-a (obveznici poreza na stjecanje dobara i primljene usluge)

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na  treningu s pisanim materijalom i napitkom iznosi 1.000,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2015. plaćaju kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om);

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Broj mjesta na treningu je ograničen. Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju treninga. Otkaz prijave uz povrat kotizacije moguć je pisanim putem najkasnije tri dana prije održavanja treninga.

Prijavite se