RADNO VRIJEME, PLAĆE I OVRHA

Prijavite se
 • Vrijeme i mjesto održavanja
  Zagreb
  , 28. rujna 2017. (četvrtak), Hotel Dubrovnik, Gajeva 1
  Početak:u 9,30 sati
  prijam od 8,45 sati

 

Program:

1. Radno vrijeme

- Radno vrijeme i odmori
- Modeli organiziranja radnog vremena
- Prikaz nejednakog rasporeda
- Evidentiranje radnog vremena s prikazom na praktičnim primjerima
- Radno vrijeme članova uprave, menadžera i rukovodećih osoba
- Obavljanje određenih poslova za poslodavca od strane članova uprave
- Ostale aktualnosti uz radno vrijeme

2.    Plaće, otpremnine i naknade

- Evidencija o radnom vremenu i obračun plaće
- Obračun isplaćene/neisplaćene plaće (aktualnosti uz tzv. isplatne liste)
- Osnovna plaća i dodaci na plaću te plaća u naravi
- Plaća za puno/nepuno radno vrijeme
- Ugovaranje dopunskog rada kod drugog poslodavca i korištenje osobnog odbitka
- Kako se postupa u slučaju neisplate plaće?
- Pravo na otpremninu i porezni tretman iste
- Porezni tretman isplata radniku u slučaju prestanka radnog odnosa
- Ostale aktualnosti uz plaće i naknade

3.    Ovrha na plaći

- Kašnjenje s isplatom plaće - obveze i posljedice za poslodavce
- Ovrha na plaći
- Postupanje sa suglasnostima o zapljeni izdanima prije 17.6.2008. (nova Odluka Ustavnog suda RH)
- Ostala primanja radnika koja su izuzeta od ovrhe
- Prijenos tražbine iz ovršne isprave na novog vjerovnika

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal:

 • Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za seminar s uključenim pisanim materijalom i napitkom iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).


Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2017. plaćaju kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om);
 • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2017. godinu podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Broj mjesta na seminaru je ograničen, pa molimo da nam dostavite svoje prijave najkasnije do 22.9.2017. godine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava TEB zadržava pravo odgode ili otkaza ovog seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene na račune uplatitelja.

Prijavite se