PRORAČUNSKO PLANIRANJE, NAJAVA IZMJENA PROPISA I OSTALE AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE

Prijavite se

SEMINAR ZA PRORAČUNE, IZVANPRORAČUNSKE I
PRORAČUNSKE KORISNIKE

10.9.2015. Zagreb

Hotel International

početak  u 9,30 sati, prijam od 8,45 sati

 

Program seminara:

1. Proračunsko planiranje (2016. - 2018.) - pravilna izrada prijedloga planova i donošenje planskih akata

 • Upute za privremeno financiranje državnog proračuna
 • Obaveza proračunskih korisnika državnog proračuna za izradu i donošenje financijskog plana za prva tri mjeseca 2016. godine
 • Uputa Ministarstva financija za izradu prijedloga proračuna i projekcija JLP(R)S-a ▪ Planiranje proračuna JLP(R)S-a
 • Izrada financijskih planova proračunskih korisnika JLP(R)S-a

2. Promjene u području fiskalne odgovornosti

 • Najava izmjena i dopuna propisa ▪ Mijenja se i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
 • Primjena od 2015. godine

3. Novi Zakon o unutarnjim kontrolama u javnom sektoru - Što je novo u novom Zakonu?

 • Novi obveznici
 • Koje su nove obveze za proračune i proračunske korisnike (odgovornost čelnika i rukovoditelja ustrojstvenih jedinica, unutarnja revizija, vrijeme za provedbu preporuka revizije, izvještavanje o FUIK-u, poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i dr.)
 • Provedbeni propisi

4. Podsjetnik na devetomjesečno izvještavanje proračunskog računovodstva

5. Aktualnosti u oporezivanju dohotka i JOPPD

 • Obračun dnevnica za službeni put u zemlji i inozemstvu
 • Iskazivanje troškova službenih putovanja na Obrascu JOPPD
 • Isplate primitaka bivšim radnicima/njihovim obiteljima
 • Rad umirovljenika bez obustave isplate mirovine i JOPPD
 • Isplate drugog dohotka fizičkim osobama - nerezidentima: primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i dr.

6. Pitanja i odgovori


Predavači:

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija
 • Nikolina Bičanić, Jasminka Rakijašić - TEB-ove savjetnice

 

Pisani materijal:

 • Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

 

Kotizacija:

Naknada za seminar s uključenim pisanim materijalom i napitkom iznosi 500,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 400,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2015. plaćaju kotizaciju u iznosu od 400,00 kn (s PDV-om);
 • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2015. godinu podmirena.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo Vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Prijavite se