PRIMJENA NOVOG ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Prijavite se

Vrijeme održavanja: 13. veljače (utorak) 2018.

Mjesto održavanja: Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

Početak u 9,30 sati (prijam sudionika od 8,45 sati)

 

Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu od 1. siječnja 2018. uvodi bitne novine za sve pravne i fizičke koje pružaju usluge u turizmu. Zakonom se  smanjuju administrativne prepreke za započinjanje, ali i nastavak poduzetničke djelatnosti, ali uvode i nove obveze. Zakon od sada uređuje i ugovore o organiziranju putovanja, neke nove usluge - rent-a-car, turističko ronjenje, pružanje usluga u nautičkom turizmu, pružanje transfera od strane ugostitelja i dr., te na novi način uređuje uvjete pružanja turističkih usluga.

 

Program:

  • Pružanje usluga u turizmu od 1.1.2018.

o    novine u pružanju usluga u turizmu od 1. siječnja 2018., te 1.srpnja 2018.
o    usluge u turizmu prema novom Zakonu
o    na koje se usluge u turizmu ne primjenjuju odredbe novog Zakona
o    koje usluge u turizmu od 1.1.2018. mogu obavljati obrtnici, koje trgovačka društva, a koje udruge, ustanove i građani
o    obveza usklađenja poslovanja pružatelja usluga u turizmu s novim Zakonom
o    za koje usluge u turizmu (ni)je potrebno ishoditi rješenje o ispunjavanju propisanih uvjeta
o    podnošenje prigovora potrošača vs. knjiga žalbe

  • Poslovanje turističkih agencija od 1.1.2018.

o    podaci koje TA mora navesti u prijavi koju  dostavlja Ministarstvu turizma prije početka pružanja usluga
o    obvezne informacije TA na mrežnoj stranici i ostale obveze kojih se TA mora pridržavati
o    pružanje usluga TA izvan poslovnice
o    pružanje usluga TA u stambenom prostoru
o    prava i obveze TA i putnika u slučaju  raskida ili nemogućnosti izvršenja ugovora
o    obveza zapošljavanja voditelja poslova na neodređeno vrijeme
o    vođenje popisa gostiju, obračuna i uplate boravišne pristojbe za iznajmljivače soba i apartmana

  • Usluge TA koje pružaju druge osobe

o    usluge turističkog transfera od strane ugostitelja
o    pružanje usluga turističkog vodiča koji nije državljanin RH
o    organiziranje seminara, kongresa i skupova od strane udruga i dr. pravnih osoba
o    uvjeti i obveze udruga, sindikata, škola i vjerskih zajednica kod organiziranja putovanja

  • Paket aranžmani i povezani putni aranžmani

o    organiziranje putovanja u paket aranžmanu
o    slučajevi u kojima se može izmijeniti ugovorena cijena i uvjeti paket aranžmana prije početka putovanja
o    putni aranžmani vs. povezani putni aranžmani
o    osiguranje jamčevine za organiziranje paket aranžmana do 1.7. , odnosno od 1.7.2018.

  • Posebni oblici turističke ponude - nove usluge

o    iznajmljivanje vozila (rent-a-car) i usluge turističkog ronjenja
o    dozvoljena oprema prilikom pružanja  usluga aktivnog i pustolovnog turizma i turističkog ronjenja
o    pružanje ugostiteljskih usluga na plovilu nautičkog turizma tijekom plovidbe (izleta)
o    usluge u turizmu na poljoprivrednim gospodarstvima

  • Inspekcijski nadzor i nove prekršajne odredbe

 

Predavač:

Darko Marečić dipl. iur., stručnjak s više od 25 godina iskustva na inspektorskim poslovima u području turizma i ugostiteljstva

Pisani materijal: Preslike prezentacija predavača.
Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 800,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, blok, olovku i osvježavajući napitak.


Pogodnosti:

  • Za pretplatnike FIP-a, PTP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 700,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.
  • Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.
Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Prijavite se