PRIMJENA HSFI-A U MIKRO, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA

Prijavite se

Zagreb, 28. rujna 2017., (četvrtak), Hotel Central Zagreb, Branimirova 3
Početak u 9,00 h (prijam od 8,15h)

 

PROGRAM:

1. Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina (HSFI 5, 6 i 8)

a) početno priznavanje i naknadno mjerenje - amortizacija i revalorizacija
b) naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
c) ulaganja u tuđu imovinu - priznavanje kao nematerijalne imovine
d) prestanak priznavanja i prodaja

2. Zalihe (HSFI 10)

a) početno priznavanje i naknadno mjerenje - trošak nabave/neto utrživa vrijednost
b) metode utroška zaliha
c) prestanak priznavanja i prodaja

3. Potraživanja, obveze, prihodi, rashodi i vremenska razgraničenja (HSFI 11, 13, 14, 15 i 16)

a) početno priznavanje potraživanja, obveza, prihoda i rashoda
b) naknadno mjerenje potraživanja i obveza - vrijednosna usklađenja i otpisi
c) vremenska razgraničenja prihoda i rashoda
d) zabrana iskazivanja izvanrednih prihoda i rashoda

4. Financijska imovina i kapital (HSFI 9 i 12)

a) klasifikacija financijske imovine
b) početno priznavanje i naknadno mjerenje financijske imovine
c) evidentiranje nove pozicije rezervi fer vrijednosti u okviru kapitala
d) prestanak priznavanja i prodaja financijske imovine


5. Evidentiranje odgođenih poreza i utjecaj na financijski rezultat


6. Financijski izvještaji i objavljivanja (HSFI 1, HSFI 2)

a) specifičnosti kod izvještavanja o povezanim osobama
b) zahtjevi za objavljivanje u Bilješkama uz financijske izvještaje
c) zahtjevi Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja


7. Promjena računovodstvenih politika, procjena i ispravci pogrešaka (HSFI 3)

a) ispravljanje računovodstvenih pogrešaka iz prethodnih razdoblja
b) promjene računovodstvenih procjena (promjene amortizacijskih stopa i sl.)

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici Irena Slovinac i Domagoj Zaloker

Pisani materijal:

  • Knjiga: HSFI i računovodstveni propisi.
  • Preslike slajdova predavača.


Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 800,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

  • za pretplatnike FIP-a naknada iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2017. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.
Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.
Molimo Vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja praktikuma.

Prijavite se