PRIMJENA HSFI-A KOD SASTAVLJANJA POJEDINAČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prijavite se

Datum održavanja: Zagreb, 8.2.2018. (četvrtak)

Mjesto održavanja: Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Početak u 9,00 h (prijam od 8,15h)

 

Program:

1. Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina (HSFI 5, 6 i 8)

a)   početno priznavanje i naknadno mjerenje - amortizacija i revalorizacija
b)   naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
c)    ulaganja u tuđu imovinu - priznavanje kao nematerijalne imovine
d)   prestanak priznavanja i prodaja

2. Zalihe (HSFI 10)

a)    početno priznavanje i naknadno mjerenje - trošak nabave/neto utrživa vrijednost
b)    metode utroška zaliha
c)    prestanak priznavanja i prodaja

3. Potraživanja, obveze, prihodi, rashodi i vremenska razgraničenja (HSFI 11, 13, 14, 15 i 16)

a)    početno priznavanje potraživanja, obveza, prihoda i rashoda
b)    naknadno mjerenje potraživanja i obveza - vrijednosna usklađenja i otpisi
c)    vremenska razgraničenja prihoda i rashoda
d)    zabrana iskazivanja izvanrednih prihoda i rashoda

4. Financijska imovina i kapital (HSFI 9 i 12)

a)    klasifikacija financijske imovine
b)    početno priznavanje i naknadno mjerenje financijske imovine
c)    evidentiranje nove pozicije rezervi fer vrijednosti u okviru kapitala
d)    prestanak priznavanja i prodaja financijske imovine

5. Evidentiranje odgođenih poreza i utjecaj na financijski rezultat

6. Financijski izvještaji i objavljivanja (HSFI 1, HSFI 2)

a)    specifičnosti kod izvještavanja o povezanim osobama
b)     zahtjevi za objavljivanje u Bilješkama uz financijske izvještaje
c)    zahtjevi Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja

7. Promjena računovodstvenih politika, procjena i ispravci pogrešaka (HSFI 3)

a)    ispravljanje računovodstvenih pogrešaka iz prethodnih razdoblja
b)    promjene računovodstvenih procjena (promjene amortizacijskih stopa i sl.)

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici Irena Slovinac i Domagoj Zaloker

Pisani materijal:

-  Preslike slajdova predavača,
-  Priručnik HSFI - Hrvatski standardi financijskog izvještavanja i računovodstveni propisi,
-  Upute za izradu godišnjih financijskih izvještaja.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 1.000,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 875,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

  • za pretplatnike FIP-a naknada iznosi 875,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo Vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

Prijavite se