PDV KOD TUZEMNIH I INOZEMNIH TRANSAKCIJA

Prijavite se

- na praktičnim primjerima obračuna i evidentiranja

 

Vrijeme i mjesto održavanja:

  • Zagreb, 3. listopada 2017. (utorak), Sheraton Zagreb Hotel, Ulica kneza Borne 2
  • Početak u 9,00 h (prijam od 8,15 h)


Program praktikuma:

1. Isporuke i stjecanja dobara unutar EU - oporezivanje i evidentiranje u poreznim i poslovnim knjigama

  • Isporuka dobara u druge države članice EU-a

- utvrđivanje mjesta isporuke (oporezivanja) dobara (s otpremom i bez otpreme)
- isporuke poreznim obveznicima iz drugih država članica i primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a
- isporuke osobama iz drugih država članica koje nisu porezni obveznici i primjena praga isporuke
- oporezivanje usluga prijevoza i ostalih usluga povezanih s isporukom dobara  u drugu državu članicu i dr.

  • Stjecanja dobara iz druge države članice EU-a

- utvrđivanje mjesta oporezivanja i uvjeti za oporezivanje stjecanje dobara u RH
- stjecanje dobara od strane poreznog obveznika upisanog u registar obveznika PDV-a
- stjecanje dobara od strane "malih poreznih obveznika" i ostalih osoba koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a - utvrđivanje "praga stjecanja" u RH i registriranje za potrebe PDV-a
- oporezivanje usluga prijevoza i ostalih usluga povezanih sa stjecanjem dobara u RH
- nastanak porezne obveze, obveza obračuna (plaćanja) PDV-a, pravo na odbitak pretporeza i dr.

  • Trostrani poslovi kod isporuka dobara unutar EU-a

- određivanje trostranog posla kod isporuka/stjecanja dobara unutar EU-a
- tuzemni porezni obveznik kao sudionik A, B i C u trostranom poslu i dr.

2.  Obavljene/primljene usluge u transakcijama s inozemnim poreznim obveznicima - oporezivanje i evidentiranje u poreznim i poslovnim knjigama

- pravila utvrđivanja mjesta obavljanja (oporezivanja) usluga - temeljno načelo vs. izuzeci od temeljnog načela
- nastanak porezne obveze, obveza obračuna (plaćanja) PDV-a i pravo na odbitak pretporeza
- registriranje za potrebe PDV-a
- obavljanje/primanje usluga - tuzemni porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a
- obavljanje/primanje usluga - tuzemni "mali porezni obveznici" i ostale osobe koje se ne smatraju poreznim obveznicima i dr.

3. Građevinske usluge - primjena čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u

- definiranje građevinskih usluga za koje se primjenjuje prijenos porezne obveze
- građenje, rekonstrukcija, naknadna ugradnja opreme, održavanje nekretnina
- prijenos porezne obveze kod ostalih isporuka prema čl. 75. st. 3. Zakona
- evidentiranje transakcija u poreznim i računovodstvenim evidencijama
- iskazivanje u PDV obrascu i PPO obrascu
- postupci kod pogrešno ispostavljenih računa

4. Oporezivanje isporuka nekretnina - primjeri iz prakse

- kada isporuka nekretnina podliježe PDV-u, a kada porezu na promet nekretnina?
- ispravak pretporeza kod isporuka nekretnina oslobođenih plaćanja PDV-a
- primjena opcije za oporezivanje (prijenos porezne obveze)
- isporuke nekretnina u postupku ovrhe
- evidentiranje isporuka nekretnina u Obrascu PDV i PPO
- tko i kada prijavljuje porez na promet nekretnina?
- porezno oslobođenje za unos nekretnina u kapital društva

5. Povrati PDV-a iz drugih država članica

- kako ostvariti povrat PDV-a plaćenog u inozemstvu?
- koji se računi prilažu Zahtjevu za povrat?
- službeni put u inozemstvo - gdje se plaća PDV?
- evidentiranje odobrenih povrata PDV-a

6. Ostala aktualna pitanja oporezivanja PDV-om

- posljednje izmjene Pravilnika o PDV-u
- nove odredbe s primjenom od 1.1.2018.

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Radna mapa s preslikama slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za praktikum iznosi 1.250,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 1.000,00 kn (s PDV-om).

Uplata: Naknada za sudjelovanje na izobrazbi uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje na praktikumu s potvrdom o uplati dostavljaju se u TEB putem e-mail adrese: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411.

Broj polaznika je ograničen i praktikum će se popunjavati redoslijedom primljenih uplata.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.

Prijavite se