NEPROFITNE ORGANIZACIJE: GODIŠNJI FINANCIJSKI I POREZNI IZVJEŠTAJI I DRUGE AKTUALNOSTI

Prijavite se

Mjesto održavanja: Zagreb, 2. veljače 2018. (petak), Sheraton Zagreb Hotel

Vrijeme održavanja: Početak u 9,30 sati, prijam od 9,00 sati

 

Program seminara:

1. Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2017. godinu

 • Upute za sastavljanje izvještaja

›  Okružnica Ministarstva financija
›   Izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva: rokovi, obrasci, popunjavanje i predaja izvještaja
›   Godišnje izvještavanje za neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo
›   Izjava o neaktivnosti

 • Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

2. Napomene o sustavu financijskog upravljanja i kontrola kod neprofitnih organizacija i obavljanje samoprocjene sustava za 2017. godinu

3. Aktualnosti u porezu na dohodak i doprinosima u 2018.

 • Novosti u porezu na dohodak od 1.1.2018.

›   Službena putovanja i terenski rad (osigurana prehrana, inozemne dnevnice, obrazovanje i izobrazba)
›   Novi neoporezivi primici
›   Elektronička porezna kartica
›   Uzdržavane osobe

 • Novi iznos minimalne plaće od 1.1.2018.

›   Olakšica kod obračuna doprinosa
›    Novine u izvješćivanju - JOPPD
›    Novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida

 • Novosti u obračunu doprinosa

›    Najniža i najviše osnovice za obračun doprinosa za 2018.
›    Novo oslobođenje kod obračuna doprinosa

4. Obračun poreza na dobit za 2017.

 • Popunjavanje Obrasca PD za 2017.

›   Pregled propisanih uvećanja/umanjenja osnovice za obračun poreza na dobit
›   Državne potpore, olakšice i poticaji
›   Primjena novih stopa poreza na dobit
›   Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2018.
›   Utvrđivanje porezne osnovice po novčanom načelu
›   Druge napomene uz sastavljanje PD obrasca za 2017.

5. Oporezivanje dobiti u 2018.

 • Priznavanje troškova korištenja osobnih automobila od 1.1.2018. (amortizacija, gorivo, održavanje i dr.).
 • Utvrđivanje porezne osnovice u paušalnom iznosu

6. Obračun PDV-a u 2018.

 • Pravo na odbitak pretporeza kod nabave i korištenja osobnih vozila od 1.1.2018.
 • Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u od 1.1.2018.
 • Novosti kod plaćanja PDV-a pri uvozu dobara od 1.1.2018.

 

7. Odgovori na pitanja polaznika

 

Predavači: mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija i TEB-ove savjetnice: Nikolina Bičanić, Jasminka Rakijašić i Irena Slovinac

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. godinu podmirena;
 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2018. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Prijavite se