IZASLANI RADNICI, RAD ZA POSLODAVCA U INOZEMSTVU, INOZEMNE MIROVINE

Prijavite se

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central, Branimirova 3

Vrijeme održavanja: 14. ožujka 2018. (srijeda)

Predviđeno trajanje praktikuma: 9,30 - 15,30 (prijam sudionika od 8,45)

 

Program:

1. Utvrđivanje porezne rezidentnosti - temelj za obračun porezne obveze

 • važnost točnog utvrđivanja poreznog statusa (rezident ili nerezident) kao temelja točnog obračuna porezne obveze te obveze podnošenja godišnje porezne prijave
 • razumijevanje čl. 4. međunarodnih ugovora (rezidentnost) i povezanost sa tuzemnim zakonom
 • detaljno pojašnjenje 5 osnovnih kriterija za utvrđivanje rezidentnosti poreznog obveznika: prebivalište, osobne i gospodarske veze, uobičajeno boravište, državljanstvo, dogovor nadležnih tijela
 • utvrđivanje porezne rezidentnosti obrtnika
 • primjeri utvrđivanja porezne rezidentnosti

2. Kada Hrvatska ima pravo oporezivati inozemni dohodak?

 • Zašto je bitno utvrditi koja zemlja ima pravo oporezivanja inozemnog dohotka?
 • Ispravno tumačenje pravila "183 dana"
 • Postupak utvrđivanja prava oporezivanja dohotka pojedine države sukladno međunarodnim ugovorima, OECD modelu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Pravo oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada i dohotka obrtnika
 • Detaljan prikaz i pojašnjenje načina utvrđivanja prava oporezivanja na primjerima iz prakse
 • Metode izbjegavanja dvostrukog oporezivanja (uračunavanje i izuzeće)

3. Dohodak i ostali primici izaslanih radnika, osvrt na samoizaslanje obrtnika

 • Obvezni doprinosi kroz primjenu tuzemnih propisa, EU Konvencija i međunarodnih ugovora
  • Plaća i ostali primici uz plaću: osnovica za plaćanje doprinosa, najniža mjesečna osnovica, izvedena mjesečna osnovica
  • Vrste i stope doprinosa
  • Oslobođenja od plaćanja doprinosa
 • Oporezivanje plaće i ostalih primitaka uz plaću
  • Prestanak plaćanja poreza u RH
  • Prikaz u Obrascu JOPPD

4. Stranci na radu u RH

 • Obračun i isplata plaće stranca na radu u RH
  • Utvrđivanje prava obračunavanja obveznih doprinosa i prava pripadnosti socijalnom sustavu matične države
  • Dohodak koji RH ima pravo oporezivati
  • Osobni odbitak i pravo na uvećanje za uzdržavane članove obitelji
  • Utvrđivanje porezne osnovice i primjena poreznih stopa
 • Obveze stranca i obveze hrvatskog poslodavca
 • Razlike između obračuna i isplate plaće i ostalih primitaka od strane inozemnog poslodavca i hrvatskog poslodavca
 • Ostali primici u novcu i naravi

5. Rad u RH za poslodavca u inozemstvu

 • Obračun i isplata plaće kada radnik radi za poslodavca iz EU
  • Obračun obveznih doprinosa, rokovi obračuna doprinosa i izvješćivanje u Obrascu JOPPD
  • Prijenos obveze doprinosa putem Obrasca INOPRE-DOP te odgovornosti poslodavca  i radnika
  • Podnošenje Obrasca JOPPD
 • Obračun i isplata plaće kada radnik radi za poslodavca iz treće zemlje
 • Primjeri izračuna i prikaz u Obrascu JOPPD

6. Obrada konkretnih primjera prikupljenih iz prakse

 • Analiza upita te utvrđivanje činjenica
 • Postavljanje slučaja (da li je riječ o izaslanju, zapošljavanju u drugoj državi članici i sl.)
 • Analiza potrebnih koraka za utvrđivanje obveze plaćanja poreza i obveznih doprinosa
 • Analiza obveze poslodavaca, radnika

7. Odgovori na pitanja polaznika

 

Predavačica: Irena Đurica, dipl. oec.

Pisani materijal: TEB-ova radna mapa s obradom seminarskih tema

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 1.250,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor, obrok i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 1.125,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Broj polaznika je ograničen pa vas molimo za pravovremenu prijavu. Prijave će se evidentirati redoslijedom primljenih uplata.

TEB zadržava pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene na račune uplatitelja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel: 01 45 71 640 ili fax: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

Prijavite se