IZASLANI RADNICI, RAD ZA POSLODAVCA U INOZEMSTVU, INOZEMNE MIROVINE

Prijavite se

- izmjene poreznih propisa od 1.1.2017.

- praktikum

 

 • Vrijeme održavanja: 26. rujna 2017. (utorak)
 • Predviđeno trajanje praktikuma: 9,30 - 15,30 (prijam sudionika od 8,45)
 • Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central, Branimirova 3

 

Ovaj Praktikum na jedinstveni način obrađuje tematiku izaslanih radnika. Predavačica sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom vezanim uz izaslane radnike navedenu tematiku obrađuje povezujući sva relevantna područja (doprinosi, porezi, tuzemni, međunarodni propisi) te istodobno temeljeći na brojnim primjerima iz prakse.

Cilj praktikuma je polaznike naučiti temelje obračuna za izaslane radnike kako bi polaznici u daljnjem radu samostalno mogli razviti specifičnosti po pojedinom slučaju koji se u praksi događa odnosno kako bi mogli samostalno prepoznati rizike.

 

PROGRAM

1. NOVOSTI UZ DOHOTKE IZ/U INOZEMSTVA  OD 1.1.2017.

 • Utvrđivanje inozemnog dohotka - novo poglavlje Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16)
 • Izvješćivanje o inozemnom dohotku - Obrazac INO-DOH
 • Izmjene uz izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Dnevnica za rad na terenu
 • Inozemne mirovine

2. UTVRĐIVANJE POREZNE REZIDENTNOSTI - TEMELJ ZA OBRAČUN POREZNE OBVEZE

 • važnost točnog utvrđivanja poreznog statusa (rezident ili nerezident) kao temelja točnog obračuna porezne obveze te obveze podnošenja godišnje porezne prijave
 • razumijevanje čl. 4. međunarodnih ugovora (rezidentnost) i povezanost sa tuzemnim zakonom
 • detaljno pojašnjenje 5 osnovnih kriterija za utvrđivanje rezidentnosti poreznog obveznika: prebivalište, osobne i gospodarske veze, uobičajeno boravište, državljanstvo, dogovor nadležnih tijela
 • primjeri utvrđivanja porezne rezidentnosti
 • upis u registar poreznih obveznika (RPO), "Upitnik TU - ulazak u RH" i "Upitnik TI - izlazak iz RH"

3. KADA HRVATSKA IMA PRAVO OPOREZIVATI INOZEMNI DOHODAK?

 • Zašto je bitno utvrditi koja zemlja ima pravo oporezivanja inozemnog dohotka?
 • Postupak utvrđivanja prava oporezivanja dohotka pojedine države sukladno međunarodnim ugovorima, OECD modelu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Razumijevanje čl. 15. Međunarodnih ugovora i postupak utvrđivanja prava na oporezivanje dohotka pojedine države
 • Ispravno tumačenje pravila "183 dana"
 • Detaljan prikaz i pojašnjenje načina utvrđivanja prava oporezivanja na primjerima iz prakse
 • Metode izbjegavanja dvostrukog oporezivanja (uračunavanje i izuzeće)

4. DOHODAK I OSTALI PRIMICI IZASLANIH RADNIKA

 • Obvezni doprinosi kroz primjenu tuzemnih propisa, EU Konvencija i međunarodnih ugovora
  • Plaća i ostali primici uz plaću: osnovica za plaćanje doprinosa, najniža mjesečna osnovica, izvedena mjesečna osnovica
  • Vrste i stope doprinosa
  • Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite
  • Oslobođenja od plaćanja doprinosa
 • Oporezivanje plaće i ostalih primitaka uz plaću
  • Prestanak plaćanja poreza u RH
  • Prikaz u Obrascu JOPPD
 • Primjeri izračuna i prikaz u Obrascu JOPPD

5. STRANCI NA RADU U RH

 • Obračun i isplata plaće stranca na radu u RH
  • Utvrđivanje prava obračunavanja obveznih doprinosa i prava pripadnosti socijalnom sustavu matične države
  • Dohodak koji RH ima pravo oporezivati
  • Osobni odbitak i pravo na uvećanje za uzdržavane članove obitelji
  • Utvrđivanje porezne osnovice i primjena poreznih stopa
 • Obveze stranca i obveze hrvatskog poslodavca
 • Razlike između obračuna i isplate plaće i ostalih primitaka od strane inozemnog poslodavca i hrvatskog poslodavca
 • Ostali primici u novcu i naravi
 • Primjeri izračuna i prikaz u Obrascu JOPPD

6. RAD U RH ZA POSLODAVCA U INOZEMSTVU

 • Obračun i isplata plaće kada radnik radi za poslodavca iz EU
  • Obračun obveznih doprinosa, rokovi obračuna doprinosa i izvješćivanje u Obrascu JOPPD
  • Prijenos obveze doprinosa putem Obrasca INOPRE-DOP te odgovornosti poslodavca  i radnika
  • Podnošenje Obrasca JOPPD
 • Obračun i isplata plaće kada radnik radi za poslodavca iz treće zemlje
 • Primjeri izračuna i prikaz u Obrascu JOPPD

7. ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA

 

Predavačica: Irena Đurica, dipl. oec.

Pisani materijal: TEB-ova radna mapa s obradom seminarskih tema

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 1.000,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija predavača, blok, olovku, obrok i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2017. plaćaju kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

Prijavite se