GODIŠNJI FINANCIJSKI I POREZNI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU I DRUGE AKTUALNOSTI - ZA PRORAČUNE, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

Prijavite se

seminar za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Početak u svim mjestima u 9,30 sati; Prijam od 9,00 sati

 

Raspored održavanja seminara po gradovima:

 • Rijeka, 15.1.2018. (ponedjeljak), Sveučilišna knjižnica, Dolac 1
 • Varaždin, 16.1. 2018. (utorak), Park Boutique Hotel, Ul. Juraja Habdelića 6
 • Split, 17.1.2018. (srijeda), Županijska komora Split - HGK, Trumbićeva obala 4
 • Zadar, 18.1. 2018. (četvrtak), Hotel Kolovare, Ul. Bože Peričića 14
 • Zagreb, 19.1. 2018. (petak), Hotel Dubrovnik, Gajeva ul. 1
 • Bjelovar, 22.1. 2018. (ponedjeljak), Ekonomski fakultet, A. B. Šimića 1
 • Osijek, 23.1. 2018. (utorak), Hotel Osijek, Šamačka 4

 

Program seminara:

1. Informacija o očekivanim izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu

­- Nova postupanja • Početak primjene • Utjecaj na iskazivanje u financijskim izvještajima

2. Knjiženja na kraju proračunske godine

­- Utvrđivanje rezultata za 2017. godinu • Sučeljavanje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po aktivnostima i izvorima financiranja te korekcija rezultata na dan 31.12.2017. - pojašnjenja na primjerima

­- Utvrđivanje i korištenje prenesenih viškova i manjkova prihoda u 2018. - mogućnosti korištenja viškova i načini pokrića manjkova iz 2017. godine • Sastavljanje odluka o rasporedu rezultata i primjeri knjiženja

­- Iskazivanje rezultata u financijskim izvještajima - za 2017. i 2018.

3. Financijski izvještaji za 2017. godinu

- Upute Ministarstva financija o sastavljanju izvještaja
- Vrste, sadržaj i rokovi godišnjih financijskih izvještaja za pojedine obveznike
- Napomene o popunjavanju pojedinih AOP-a izvještaja
- Napomene o izradi konsolidiranih izvještaja za 2017. godinu

4. Aktualnosti u porezu na dohodak i doprinosima

­- Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

 • Službena putovanja i terenski rad (osigurana prehrana, inozemne dnevnice, obrazovanje i izobrazba)
 • Novi neoporezivi primici
 • Uzdržavane osobe od 1.1.2018.
 • Elektronička porezna kartica

­- Novi iznos minimalne plaće od 1.1.2018.

 • Obračun doprinosa
 • Novine u izvješćivanju - JOPPD
 • Novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida

­- Obrazac INO-DOH

 • Obveza i rok podnošenja
 • Iskazivanje podataka

­- Nove osnovice za obračun doprinosa za 2018.

5. Primanja državnih i javnih službenika i namještenika prema novim kolektivnim ugovorima

­- Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

 • Plaće i dodaci na plaće
 • Osnovna plaća službenika i namještenika
 • Uvećanja plaće i prekovremeni rad
 • Uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima
 • Doživotna  otpremnina (dokup mirovine)
 • Ostala materijalna prava, regres, otpremnina, pomoći, dnevnica i druga materijalna prava

­- Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

 • Plaća zaposlenika i što je čini
 • Osnovna plaća zaposlenika i dodaci
 • Osnovica za izračun plaće i visina osnovica
 • Dodaci za uspješnost
 • Ostala materijalna prava
 • Naknada za vrijeme bolovanja
 • Regres, otpremnina, pomoći, terenski dodatak
 • Troškovi prijevoza i ostala prava

6. Odgovori na pitanja


Predavačice:

 • Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović  i Jasminka Rakijašić (TEB-ove savjetnice)
 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija (samo u Zagrebu)

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. godinu podmirena;
 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2018. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

 

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Prijavite se