GODIŠNJI FINANCIJSKI I POREZNI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2016. I DRUGE AKTUALNOSTI

Prijavite se

Varaždin, 11.1.2017. (srijeda), Park Boutique Hotel, Ul. Juraja Habdelića 6

Split, 12.1.2017. (četvrtak), HGK, Županijska komora Split, Trumbićeva obala 4

Zadar, 13.1.2017. (petak), Hotel Kolovare, B. Peričića 23

Bjelovar, 16.1.2017. (ponedjeljak), Ekonomski fakultet, A. B. Šimića 1

Osijek, 17.1.2017. (utorak), Hotel Osijek, Šamačka 4

Rijeka, 19.1.2017. (četvrtak), Grand Hotel Bonavia, Dolac

Zagreb, 20.1.2017. (petak), Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

 

Početak u svim mjestima u 9,30 sati

Prijam od 8,45 sati

 

Program seminara:

1. Knjiženja na kraju proračunske godine

­- Ispravno utvrđivanje rezultata za 2016. godinu • Sučeljavanje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po aktivnostima i izvorima financiranja te korekcija rezultata na dan 31.12.2016. - pojašnjenja na primjerima
- Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz 2016.
- mogućnosti korištenja viškova i načini pokrića manjkova u 2017. • Sastavljanje odluka o rasporedu rezultata i primjeri knjiženja
- Iskazivanje rezultata u financijskim izvještajima

2. Financijski izvještaji za 2016. godinu

- Napomene o radnjama prije sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja
- Vrste, sadržaj i rokovi godišnjih financijskih izvještaja za pojedine obveznike
- Upute Ministarstva financija o sastavljanju izvještaja
- Napomene o popunjavanju pojedinih AOP-a izvještaja
- Napomene o izradi konsolidiranih izvještaja za 2016. godinu

3. Aktualnosti u porezu na dohodak i doprinosima

­- Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2016. godinu u posebnom postupku

- Plaće u 2017. godini

- uvećana osnovica za obračun plaće za državne i javne službenike i namještenike
- novi iznos osnovnog osobnog odbitka
- novi iznosi osobnog odbitka za djecu i uzdržavane članove uže obitelji
- novi rokovi za uplatu doprinosa
- minimalna plaća za 2017.
- nove osnovice za obračun doprinosa u 2017.
- nova pravila za obračun poreza i doprinosa pri isplati drugog dohotka

- Novi iznosi neoporezivih primitaka i način utvrđivanja

- Obrazac JOPPD - novosti od 1.1.2017.

4. Aktualnosti kod PDV-a

­- Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o PDV-u

­- PDV prijava za posljednje razdoblje oporezivanja

­- Izračun pro-rate za 2017.
- Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a.


Predavači:

Nikolina Bičanić i Dinko Lukač (TEB-ovi savjetnici)

 

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

  • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2017. godinu podmirena;
  • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2017. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 500 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Prijavite se