AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE I PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

Prijavite se

Raspored održavanja seminara po gradovima:

 • Split 17.11.2015., Best Western Art Hotel, Ulica Slobode 41
 • Zadar 18.11.2015., Hotel Kolovare, B. Peričića 23
 • Bjelovar 19.11.2015., Ekonomski fakultet, A. B. Šimića 1
 • Zagreb 20.11.2015., Hotel Sheraton Zagreb, Ul. kneza Borne 2
 • Osijek 24.11.2015., Hotel Osijek, Šamačka 4
 • Varaždin 25.11.2015., Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
 • Opatija, 26.11.2015., Grand Hotel Adriatic, Ul. Maršala Tita 200
 • Početak: (u svim gradovima) u 9,30 sati
  Prijam:
  od 8.45 sati

 

Program:

1. Računovodstvene aktualnosti

· Upute Ministarstva financija i izmjene propisa

- Obaveza usklađivanja potraživanja i obveza s komitentima sa stanjem na dan 31. prosinca 2015.
- Primjena Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu na primjerima poslovnih događaja kod pojedinih proračunskih korisnika i proračuna (promjene u evidencijama prihoda škola  itd.)

· Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

- Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine
- Priprema usporednih podataka za godišnje izvještavanje zbog primjene izmijenjenih propisa o proračunskom računovodstvu  od 2015. godine (reklasifikacija stavaka iz prošlogodišnjih financijskih izvještaja)
- Upute za organizaciju i obavljanje godišnjeg popisa imovine i obveza · Rashodovanje i postupci s rashodovanom imovinom · Knjiženja popisnih razlika i rashodovanja · Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja

 

2. Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće i ostale aktualnosti

· Godišnji obračun poreza na dohodak kod zadnje isplate plaća

- Obveza godišnjeg obračuna poreza na dohodak
- Izvješćivanje na Obrascu JOPPD

· Posebni postupak za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak

- Na koje osobe se primjenjuje posebni postupak?
- Provedba posebnog postupka
- Koje osobe više neće morati podnositi godišnju poreznu prijavu?

· Oporezivanje kapitalnih dobitaka od 1.1.2016.

- Od kojih primitaka se utvrđuju kapitalni dobici?
- Utvrđivanje predujma poreza
- Izuzeća od oporezivanja
- Izvješćivanje na Obrascu JOPPD


3. Odgovori na pitanja polaznika


Predavači: TEB-ovi savjetnici.

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2015. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om);
 • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2015. godinu podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

TEB zadržava pravo izmjene programa.

Prijavite se