AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNE, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

Prijavite se

Zagreb, 11.9.2017. (ponedjeljak), Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2
Početak: u 9,30 sati

 

Program seminara:

1. Proračunsko planiranje za razdoblje 2018. - 2020.

 • Pojašnjenje Smjernica i korištenje podataka iz Smjernica prilikom izrade prijedloga financijskih planova i proračuna
 • Izrada prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna prema Uputi Ministarstva financija

- Limiti i značenje limita za ministarstva i druge razdjele
- Upute za izradu prijedloga financijskog plana korisnika državnog proračuna treće razine i limiti za te korisnike
- Metodologija izrade financijskog plana

 • Izrada prijedloga proračuna JLP(R)S-a

- Kako sastaviti Upute JLP(R)S-a za proračunske korisnike iz nadležnosti?
- Prikupljanje podataka i uključenje cjelovitih planova korisnika proračunskih korisnika u proračun JLP(R)S-a
- Sadržaj proračuna i rokovi

 • Izrada financijskih planova proračunskih korisnika JLP(R)S-a

- Metodologija izrade financijskog plana - Kako pravilno izraditi prijedlog financijskog plana? Kome se dostavlja prijedlog, do kada?
- Do kada treba donijeti financijski plan, tko ga donosi?

 • Pojašnjenje primjene proračunskih klasifikacija u postupku planiranja


2. Informacija o prijedlogu novog Zakona o financiranju JLP(R)S-a (u javnoj raspravi)

 • Novine u kontekstu izrade državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a i projekcija za razdoblje 2018. - 2020.


3. Podsjetnik na devetomjesečno izvještavanje proračunskog računovodstva

 • Rokovi, obveznici, obrasci


4. Novosti u ograničenju ovrhe na plaći od 3.8.2017.

 • Primanja radnika izuzeta od ovrhe
 • Promjene u određivanju i provedbi ovrhe na plaći
 • Zapljena po pristanku dužnika
 • Određivanje prednosnog reda u provedbi ovrhe
 • Ograničenja od ovrhe s prikazom na praktičnim primjerima
 • Obveze poslodavca kod prestanka rada radnika
 • Suglasnost radnika na pljenidbu iznosa izuzetih od ovrhe


5. Evidentiranje radnog vremena od 1.9.2017.

 • Evidencije o radnicima i Evidencije o radnom vremenu
 • Evidentiranje radnog vremena za radnike na izdvojenom mjestu rada ▪  za članove uprave, menadžere i rukovodeće osobe
 • Način i rok vođenja evidencija
 • Rok za unošenje podataka u Evidenciju o radnom vremenu


6. Pitanja i odgovori

 

Predavačice:

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija
 • TEB-ove savjetnice: Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović

 

Pisani materijal:

 • Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija:

Naknada za seminar s uključenim pisanim materijalom i napitkom iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2017. plaćaju kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om);
 • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2017. godinu podmirena.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo Vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Prijavite se