AKTUALNOSTI ZA JLIP(R)S-E, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

Prijavite se

Raspored održavanja:

 • Split, 28.06.2017. (srijeda), HGK, Obala A. Trumbića 4
 • Zadar, 29.06.2017. (četvrtak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14
 • Bjelovar, 30.06.2017. (petak), Ekonomski fakultet, A. B. Šimića 1
 • Zagreb, 03.07.2017. (ponedjeljak),  Sheraton Zagreb Hotel
 • Rijeka, 04.07.2017. (utorak), Hotel Bonavia, Dolac 4
 • Varaždin,05.07.2017. (srijeda), Park Boutique Hotel, Ul. J. Habdelića 6
 • Osijek, 06.07.2017. (četvrtak), Hotel Osijek, Šamačka 4
 • Početak: (u svim gradovima) u 9,30 sati
  Prijam: od 8.45 sati

 

Program:

1. Računovodstvene aktualnosti

• Polugodišnje izvještavanje

- Napomene o sastavljanju polugodišnjih financijskih izvještaja
- Upute za ispravno sastavljanje obrazaca: PR-RAS  i Obveze (reklasifikacija prošlogodišnjih podataka za usporedna  stanja)

Primjeri knjiženja

- Ispravna knjiženja odluka o rasporedu rezultata ostvarenog u prethodnom razdoblju
- Koje poslovne promjene knjižiti na novim podskupinama računa 369 i 639?

Pravilna likvidatura (kontrola) knjigovodstvenih isprava prije unosa u poslovne knjige

Podsjetnik za proračunsko planiranje

2. Naknada plaće za vrijeme bolovanja

• Pravo na naknadu plaće

- Kome pripada pravo na naknadu plaće?
- Slučajevi za koje se ostvaruje pravo na naknadu plaće
- Uvjeti ostvarivanja prava na naknadu plaće
- Tko utvrđuje pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja?

• Visina naknade  i dokumentacija

- Osnovica i visina za naknadu plaće
- Naknada plaće na teret sredstava poslodavca
- Naknada plaće na teret sredstava HZZO-a
- Naknada plaće u posebnim slučajevima (prestanka radnog odnosa)
- Slučajevi za koje naknadu plaće isplaćuje poslodavac
- Slučajevi za koje naknadu plaće isplaćuje HZZO
- Dokumentacija za isplatu

3. Prava i obveze za vrijeme  stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Prava i obveze polaznika

- Odrađivanje programa
­- Polaganje stručnog ispita
­- Upozoravati poslodavca i Zavoda za zapošljavanje na kršenja obveza
­- Pravo na nastavak prekinutog programa
­- Pravo na godišnji odmor

• Prava i obveze poslodavca

- Uvjeti provođenja programa
­- Prijava u mirovinsko osiguranje
­- Odjava polaznika
­- Sklapanje ugovora
­- Uplate doprinosa
­- Dostava podataka Zavodu za zapošljavanje
­- Nastavak prekinutog programa

Prava i obveze Zavoda za zapošljavanje

- Isplate poslodavcima
­- Kontrole provedbe programa
­- Prestanak prava na naknadu
­- Praćenje i stručna podrška
­- Provođenje nadzora

4.    Odgovori na pitanja

 

Predavačice: Nikolina Bičanić i Ljubica Đukanović

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija:
Kotizacija obuhvaća pravo sudjelovanja na seminaru, pisani materijal, blok i olovku, te topli napitak za vrijeme stanke i iznosi:

 • za pretplatnike TEB-ovog časopisa "Financije pravo i porezi" (FIP) pogodovna naknada za sudjelovanje na seminaru s uključenim PDV-om iznosi 400,00 kn po polazniku (ako je pretplata za 2017. godinu plaćena),
 • za nepretplatnike TEB-ovog časopisa "Financije pravo i porezi" (FIP) naknada iznosi 600,00 kn (s PDV-om) za prvog polaznika, i uz sudjelovanje na seminaru obuhvaća pretplatu na FIP za drugo polugodište 2017., s  pravom na besplatne telefonske konzultacije.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe (nepretplatnika) plaća kotizaciju za sudjelovanje na seminaru u iznosu od 400,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti:

 • Jedan sudionik iz pravne osobe koje s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2017. godinu podmirena.

Uplata i prijava:
Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.
Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Ostale napomene:
TEB zadržava pravo odgode ili otkaza seminara, u kojem slučaju će iznos uplaćene kotizacije biti odmah vraćen na račun uplatitelja.
Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 01/ 4571-640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.
Prijavite se