AKTUALNOSTI I PRIPREME ZA KRAJ 2017. ZA PRORAČUNE, PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

Prijavite se

Raspored održavanja seminara po gradovima:

Bjelovar, 14.11.2017. (utorak), Ekonomski fakultet, A. B. Šimića 1

Osijek, 15.11.2017. (srijeda), Hotel Osijek, Šamačka 4

Varaždin, 16.11.2017. (četvrtak), Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1

Split, 21.11.2017. (utorak), HGK, Trumbićeva obala 4

Zadar, 22.11.2017. (srijeda), Hotel Kolovare, Ul. Bože Peričića 14

Zagreb, 24.11.2017. (petak), Hotel Dubrovnik, Gajeva ul. 1

Opatija, 27.11.2017. (ponedjeljak), Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, Ul. Viktora cara Emina 6

 

Početak u svim gradovima u 9,30 sati (prijam od 9,00 sati)

 

Program seminara:

I. DAN:

1. Računovodstvene aktualnosti

  • Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja za 2017.

-   Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine ♦ Ispravno priznavanje prihoda i rashoda ♦  Obveza usklađivanja potraživanja i obveza ♦ Neki primjeri ispravnih knjiženja
-   Priprema usporednih podataka za godišnje izvještavanje zbog primjene izmijenjenih propisa o proračunskom računovodstvu od 2017. godine (reklasifikacija stavaka iz prošlogodišnjih financijskih izvještaja)
-   Upute za organizaciju i obavljanje godišnjeg popisa za 2017. ♦ Rashodovanje i postupci s rashodovanom imovinom ♦ Knjiženja popisnih razlika i rashodovanja ♦ Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja

◊  Primjeri obrazaca, odluka i napomena za zapisnik o obavljenom popisu

2. Porezne aktualnosti

  • Dohodak

-   Uvećana osnovica za obračun plaće od 1.11.2017. (isplata u prosincu 2017.)
-   Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak kod zadnje isplate plaće za 2017. godinu
-   Za koje radnike se sastavlja godišnji obračun poreza na dohodak?
-   Za koje radnike se ne sastavlja godišnji obračun poreza na dohodak?
-   Godišnji obračun poreza na dohodak i kad se ne isplaćuje plaća u prosincu 2017. godine
-   Iskazivanje godišnjeg obračuna u Obrascu JOPPD
-   Obveza podnošenja godišnje porezne prijave

  • PDV

-   Ulazak i izlazak iz sustava PDV od 1.1.2018.
-   Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2017.
-   Odbitak PDV-a pri nabavi osobnih automobila od 1.1.2018.

3. Plan nabave kod proračuna i proračunskih korisnika

-   Što donosi novi Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi?
-   Tko je dužan sastaviti plan nabave?
-   Sadržaj plana nabave
-   Donošenje i objava plana nabave
-   Izmjene plana nabave tijekom godine
-   Sadržaj, ustroj i ažuriranje registra ugovora
-   Objava registra ugovora
-   Analiza tržišta
-   Provedba prethodnog savjetovanja
-   Izvješće o provedenom savjetovanju

4. Primanja zaposlenih u javnom sustavu

­-   Prestanak produžene primjene kolektivnih ugovora
-   Plaće i materijalna prava zaposlenih
-  Opseg prava koja se ostvaruju prestankom primjene kolektivnih ugovora
-   Osnovica za izračun plaće i koeficijenti složenosti
-   Dodaci na plaću i uvećanje plaće, položajni dodaci i dodaci
-   Za posebne uvjete rada
-   Trajanje godišnjeg odmora
-   Plaćeni dopust
-   Ostala materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima

5. Odgovori na pitanja polaznika

 

Predavači: Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović, Dinko Lukač (TEB-ovi savjetnici).

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

  • jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2017. godinu podmirena;
  • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2017. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

 

Tradicionalno dvodnevno savjetovanje u Opatiji:

Aktualnosti i pripreme za kraj 2017. za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Opatija,  27. i 28. studeni 2017. (ponedjeljak i utorak), Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, Ul. Viktora cara Emina 6

Program za dvodnevno savjetovanje možete pogledati na ovoj poveznici


Prijavite se