Lista aktivnih seminara i treninga

 • 01PRAKTIKUM: Redovito usavršavanje u području javne nabave: Primjena kriterija ENP, Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata i Kriteriji za kvalitativni odabir
  Po gradovima od 14. do 22. ožujka 2018.
  više
 • 02SEMINAR: Novosti i aktualnosti za poduzetnike
  Dubrovnik, 21.3.2018.; Varaždin, 21.3.2018.; Split, 22.3.2018.; Rijeka, 22.3.2018.; Zagreb, 23.3.2018.; Pula, 23.3.2018.; Bjelovar, 26.3.2018.; Šibenik, 26.3.2018.; Osijek, 27.3.2018.; Zadar, 27.3.2018.
  više
 • 03SEMINAR: Aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike
  Split, 21.3.2018.; Zadar, 22.3.2018.; Varaždin, 23.3.2018.; Rijeka, 26.3.2018.; Zagreb, 27.3.2018.; Osijek, 28.3.2018.; Bjelovar, 29.3.2018.
  više
 • 04TRENING: Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
  Zagreb, 26. - 30. ožujka 2018., Hotel Central, Branimirova 3, Zagreb
  više
 • 05PRAKTIKUM: Računovodstvo proizvodnje i trgovačke robe
  Zagreb, 12. travnja 2018. (četvrtak) – Računovodstvo proizvodnje; 13. travnja 2018. (petak) – Računovodstvo trgovačke robe; Hotel Palace, Zagreb, Trg J.J. Strossmayera 10
  više
 • 06PRAKTIKUM: Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine
  Zagreb, 24.4.2018. (utorak), Hotel Central Zagreb
  više
 • 07TRENING: Stručno usavršavanje iz proračunskog računovodstva i financija
  Zagreb, od 21. do 25. svibnja 2018., Hotel Central, Branimirova 3
  više

Jedna od ključnih djelatnosti TEB-a su savjetovanja i seminari.

Seminari i praktikumi za trgovačka društva, uključujući i banke, te proračun i proračunske korisnike uključujući zdravstvo i školstvo, održavaju se u Zagrebu, a kako bi olakšali i pojeftinili dolazak klijentima TEB-a koji posluju diljem Hrvatske, ove stručne skupove organiziramo i u Varaždinu, Bjelovaru, Osijeku, Požegi, Puli, Opatiji, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku…

Redoviti seminari održavaju se svake godine pod okvirnim nazivom:

 • pripreme za izradu godišnjih financijskih izvješća i poreznih prijava za trgovačka društva i proračun
 • sastavljanje godišnjih poreznih prijava i godišnjih financijskih izvješća za trgovačka društva i proračun
 • sastavljanje polugodišnjih i privremenih financijskih izvješća za trgovačka društva i proračun
 • vanjsko trgovinsko, carinsko i devizno poslovanje
 • poslovanje banaka
 • poslovanje trgovačkih društava itd.

Osim toga, TEB održava seminare nakon donošenja novih i nakon izmjena postojećih propisa s brojnih područja, kao što su:

 • računovodstvo
 • porezi
 • radno zakonodavstvo
 • kolektivni ugovori
 • trgovačko pravo
 • naplata tražbina
 • zaštita potrošača i dr.

Vrhunski TEB-ovi predavači i stručnjaci na jednostavan i lako razumljiv način ističu sve bitne aspekte teme, a na koncu odgovaraju na pisane i usmene upite klijenata. Osim toga, teme su potanko obrađene i u pisanom materijalu. Radi velikog odaziva klijenata na seminare i praktikume TEB-a, visina naknade za ovu kvalitetu usluge je popularna. Stoga je upravo po seminarima TEB možda i najpoznatiji u javnosti.

TEB-seminar-(9).jpg