U Nar. nov., br. 85/15 objavljena je nova prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima i iznosi 5,14%. Na temelju te stope izračunava se stopa zatezne kamate, koja se od 1. kolovoza 2015. primjenjuje u visini od 10,14% na sljedeće odnose:

- na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze (5,14% - 3 + 8) u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), te

- na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava (5,14% + 5) u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08 i 78/15).

Na ostale odnose, koji dakle nisu poslovne transakcije niti su trgovački ugovori odnosno ugovori između trgovaca i osoba javnog prava se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima od 1. kolovoza 2015. primjenjuje stopa zatezne kamate u visini od 8,14% (5,14% + 3).

U nastavku se daje pregled stopa zateznih kamata od početka primjene kune, koje su se utvrđivale na razini godine odgovarajućim Odlukama, a od 1.1.2008. primjenom Zakona o obveznim odnosima, te od 30.6.2013. primjenom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u odnosu na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze.

 

Razdoblje

Zatezni kamatnjak

od dana

do dana

godišnje

Odluke

30.5.1994.

30.6.1994.

30%

1.7.1994.

7.5.1996.

22%

8.5.1996.

10.9.1996.

24%

11.9.1996.

30.6.2002.

18%

1.7.2002.

31.12.2007.

15%

Zakon o obveznim odnosima

1.1.2008.

30.6.2011.

17% / 14%

1.7.2011.

31.7.2015.

15% / 12%

1.8.2015.

31.12.2015.

10,14% / 8,14%

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

30.6.2013.

31.12.2013.

12,40%

1.1.2014.

30.6.2014.

12,35

1.7.2014.

31.12.2014.

12,29%

1.1.2015.

30.6.2015.

12,14%

1.7.2015.

31.7.2015.

12,13%

1.8.2015.

31.12.2015.

10,14%

Objavljeno: 06.08.2015.

natrag