U Nar. nov., br. 40 od 10.4.2015. objavljene su:

koje stupaju na snagu 18. travnja 2015.

Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (Nar. nov., br. 129/2011, 82/2012, 140/2013 i 32/2015) utvrđene su klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika unutar kategorija radnih mjesta rukovodećih, viših i nižih policijskih službenika te standardna mjerila za svaku kategoriju, potkategoriju i razinu potkategorije radnog mjesta. Uredbom o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika, Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika iz čl. 22. Uredbe, zamjenjuje se novim Popisom koji je sastavni dio ove Uredbe.

Uredbom o plaćama policijskih službenika (Nar. nov., br. 129/2011, 82/2012, 25/2013, 140/2013 i 32/2015) utvrđene su vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta policijskih službenika i visina dodataka za specifičnost policijske službe na osnovi klasifikacije radnih mjesta policijskih službenika razvrstanih u kategorije, potkategorije i razine potkategorija propisane Zakonom o policiji i propisima donesenim na temelju tog Zakona. Uredbom o izmjeni navedene Uredbe o plaćama policijskih službenika, Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) iz čl. 7. Uredbe, zamjenjuje se novim Popisom koji je sastavni dio ove Uredbe.

Objavljeno: 14.04.2015.

natrag