U Nar. nov., br. 56 od 22.5.2015. objavljen je Zakon o zaštiti novčarskih institucija, koji stupa na snagu 30. svibnja 2015.

Ovim se Zakonom propisuju mjere zaštite osoba i imovine u poslovnicama novčarskih institucija, mjere zaštite osoba i imovine pri korištenju uređaja za uplatu, isplatu i pohranu gotovog novca i vrijednosti, mjere zaštite osoba i imovine prilikom distribucije gotovog novca i vrijednosti, mjere zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka u novčarskim institucijama i nadzor nad provedbom Zakona.

Objavljeno: 26.05.2015.

natrag