U Nar. nov., br. 85 od 1. kolovoza 2015. objavljen je Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1648.html koji stupa na snagu 9. kolovoza 2015.

Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti donosi brojne novine vezano uz radno vrijeme ugostiteljskih objekata, mogućnosti usluga smještaja od strane ugostitelja i u prostorima stambene namjene, obvezu obrazovanja za ugostitelja, omogućavanje pružanja ugostiteljskih usluga od strane privatnih iznajmljivača bez dokazivanja vlasništva zemljišta itd.

O navedenom Zakonu detaljnije pročitajte  u članku D. Marečića, Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, FIP 8/15, str. 10.

Objavljeno: 04.08.2015.

natrag