U Nar. nov., br. 100 od 18. rujna 2015. objavljen je Zakon o stečaju potrošača koji stupa na snagu dana 1.1.2016.

Ovim Zakonom uređuju se opća pravila o stečaju potrošača, izvansudski postupak pred savjetovalištima, pretpostavke za otvaranje postupka stečaja potrošača, postupak pred sudom te pretpostavke i učinci oslobođenja potrošača od preostalih obveza.

Objavljeno: 23.09.2015.

natrag