U Nar. nov., br. 78 od 17.7.2015. objavljen je Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina koji stupa na snagu 25.7.2015. osim odredbe čl. 66. koja stupa na snagu devedesetog dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Zakonom se uređuju se osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina, određuju se procjenitelji, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikoga grada u provedbi ovoga Zakona i dr.

Zakonom se propisuje procjena vrijednosti nekretnina, njihovih sastavnih dijelova, njihovih pripadaka i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao tržišne vrijednosti. Za razliku o tržišnih vrijednosti, drugi mogući oblici procjena vrijednosti nekretnina propisani su posebnim propisima.

Objavljeno: 21.07.2015.

natrag