U Nar. nov., br. 30 od 17. ožujka 2015. objavljen je Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja. Navedeni Zakon prestaje važiti 25. ožujka.

Objavljeno: 23.03.2015.

natrag