U Nar. nov., br. 62 od 5. lipnja 2015. objavljen je Zakon o osobnoj iskaznici http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_62_1189.html koji je stupio na snagu 6. lipnja 2015., a kojim se uvodi elektronička osobna iskaznica.

Pravo na osobnu iskaznicu imat će svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira imaju li ili nemaju prebivalište u RH.

Osoba s navršenih 18 godina života s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj mora ishoditi osobnu iskaznicu. Hrvatski državljani s prebivalištem u

RH mlađi od 18 godina neće morati imati osobnu iskaznicu, ali će je moći dobiti putem

roditelja kao zakonskih zastupnika. Ta će iskaznica služiti u raznim postupcima uz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a i kao putna isprava za prijelaz državnih granica država EU i ostalih država koje to dopuštaju.

Hrvatski državljani koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez

obzira na godine života, neće morati imati hrvatsku osobnu iskaznicu, ali će ju moći ishoditi ako to žele.

Osobna iskaznica će sadržavati elektronički nosač podataka (čip) na kojem će biti

pohranjeni podaci koji su ispisani u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice, a uz to na čip će se moći pohraniti jedan ili dva certifikata i to identifikacijski i potpisni certifikat.

Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje će sadržavati bit će pet godina, osim

osobnih iskaznica izdanih osobama s navršenih 65 godina koje će se izdavati bez roka važenja.

Osobne iskaznice izdane djeci do navršenih 5 godina neće sadržavati certifikate, dok će

osobne iskaznice izdane djeci od navršenih 5 do navršenih 18 godina sadržavati

identifikacijski certifikat.

Osobne iskaznice izdaju policijske uprave odnosno policijske postaje Ministarstva unutarnjih poslova.

Objavljeno: 08.06.2015.

natrag