U Nar. nov., br. 110/15 od 13. listopada 2015. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2125.html koji stupa na snagu 21.10.2015.

Od 1. siječnja 2014. godine, DPS na stambenu štednju prikupljenu i prenesenu iz ranijih godina u razdoblju od 1.1. do 31.12. 2014. godine nisu se isplaćivala iz državnog proračuna RH. Izmjenama Zakona uvodi se varijabilni postotak državnih poticajnih sredstava, a DPS se  isplaćuju prema postotku utvrđenom formulom  od iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se isplaćuju državna poticajna sredstva, a najviše do iznosa od 5.000,00 kuna raspoložive stambene

štednje po stambenom štediši tijekom jedne kalendarske godine.

Objavljeno: 15.10.2015.

natrag