U Nar. nov., br. 100 od 18. rujna 2015. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji stupa na snagu dana 1. siječnja 2016.

Izmjenama Zakona izvršavaju se korekcije u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak za jedinice lokalne samouprave s brdsko-planinskih područja na način da se udio nenamjenskih prihoda u porezu na dohodak za jedinice s brdsko-planinskih područja poveća sa 60,0% na 70,5%.

Pored toga, jedinice lokalne samouprave na brdsko-planinskim područjima stječu pravo na dodatni udio u porezu na dohodak u iznosu od 10% namijenjen financiranju kapitalnih projekta na svojem području.

Ova povećanja udjela lokalnih jedinica u porezu na dohodak istovremeno prati smanjenje udjela županija u prihodima od poreza na dohodak sa 16,5% na 12,0% te ukidanje pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Udio za decentralizirane funkcije te pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova se ne mijenja i iznosi 6,0% odnosno 1,5%.

Objavljeno: 23.09.2015.

natrag