U Nar. nov., br. 64 od 10.06.2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (u nastavku: izmjene Zakona) koji stupa na snagu 18. lipnja 2015.

 

Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 94/13) prestala je s radom Agencija za upravljanje državnom imovinom, a njene ovlasti preuzeo je Državni ured za upravljanje

državnom imovinom. Ovim izmjenama Zakona usklađuje se postojeći zakonodavni okvir kojim se dodatno uređuju svi zakupni odnosi u nadležnosti Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Objavljeno: 15.06.2015.

natrag