U Nar. nov., br. 85 od 1. kolovoza 2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1650.html koji stupa na snagu 9. kolovoza 2015.

Navedenim Zakonom izmijenjene su odredbe čl. 46. st. 6. i 7. Zakona o sportu (Nar. nov., br. 71/06 - 94/13) vezano uz sastav skupštine županijskoga sportskog saveza, odnosno Sportskoga saveza Grada Zagreba  te čl. 47. u kojem su dodani novi st. 7. i 8. uz sastav skupštine nacionalnoga sportskog saveza. Osim toga, dodatno je reguliran postupak Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih i Hrvatskog akademskog sportskog saveza uz prijedloge svojih programa javnih potreba i financijskih planova.

Županijski sportski savezi, odnosno sportski savez Grada Zagreba i nacionalni sportski savezi osnovani u sportu u kojem najmanje polovina sportskih klubova koji sudjeluju u najvišem rangu nacionalnog sportskog natjecanja imaju profesionalni status u smislu članka 24. Zakonu, dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti izbore za skupštinu i sazvati skupštinu županijskih sportskih saveza, odnosno sportskog saveza Grada Zagreba i nacionalnih sportskih saveza.

Objavljeno: 04.08.2015.

natrag