U Nar. nov., br. 64 od 10.06.2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u nastavku: izmjene Zakona)  koji je stupio na snagu 11. lipnja 2015.

 

Izmjenama Zakona, u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 67/08 - 92/14) izmijenjene su i dopunjene odredbe koje se odnose na sljedeće:

  • odredbe Zakona u dijelu u kojem se navode propisi Europske unije koji se prenose u pravni poredak Republike Hrvatske, a zbog ukidanja Direktive 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. te donošenja nove Direktive (EU) 2015/413 Europskog parlamenta i Vijeća, od 11. ožujka 2015. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama;
  • radi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije izmijenjene su definicije pojmova: "radni stroj", "moped", "motocikl" i "motorni tricikl", te odredbe koje se tiču upravljanja vozilima u profesionalne svrhe, definicije AM i C kategorija vozila te ograničenja kojima su podvrgnuti mladi vozači;
  • obveza odjave vozila (zbog prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu) postaje isključivo obveza novog vlasnika vozila  i to u svim slučajevima, a ne samo u slučaju kada je obvezu odjave vozila preuzeo prilikom stjecanja vozila;
  • uvjeti za produženje valjanosti vozačke dozvole nakon navršene 65. godine života.

Objavljeno: 15.06.2015.

natrag