U Nar. nov., br. 82 od 24.7.2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana koji stupa na snagu 1. studenoga 2015.

Ovim Zakonom pojedinim kategorijama hrvatskih državljana, prvenstveno poslovnim ljudima, dozvoljava se posjedovanje dviju putnih isprava iste vrste. Zakonom se pojednostavljuje postupak koji stranka mora provesti nakon nestanka putne isprave, uređuje izdavanje  putnih isprava djeteta, te uređuju i pojednostavljuju druga pitanja vezana uz izdavanje putnih isprava.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (Nar. nov., br. 154/14).

Objavljeno: 29.07.2015.

natrag