U Nar. nov., br. 78 od 17.7.2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima koji stupa na snagu 1.8.2015.

Pored ostalog, propisano je da se stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena.

HNB će objaviti 1. kolovoza 2015. prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. studenoga 2014. do 30. travnja 2015.

Hrvatska narodna banka objavit će 1. kolovoza 2015. prosječne ponderirane kamatne stope na stanja kredita iz članka 11.b i članka 11.c Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13. i 9/15.) prema podacima dostupnim na dan 30. travnja 2015.

Prosječna kamatna stopa i prosječne ponderirane kamatne stope primjenjuju se za razdoblje od 1. kolovoza 2015. do 31. prosinca 2015.

O navedenim izmjenama opširnije u članku V. Jelinović, FIP br. 8/15.

Objavljeno: 21.07.2015.

natrag