U Nar. nov., br. 26/15 od 9.3.2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakonom se uređuju pitanja vezana uz mogućnost izgradnje stanova za društveni najam s mogućnošću otkupa, odredbe Zakona usklađuju s novinama Zakona o PDV-u od 1.1.2015. u dijelu poreza na zemljište, smanjuju kamatne stope na kredite čime se anulira utjecaj PDV-a na građevinsko zemljište.

Objavljeno: 12.03.2015.

natrag