U Nar. nov., br. 26/15 od 9.3.2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

(u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi čl. 4., 6. i 9. ovoga Zakona koje stupaju na snagu sljedeći dan nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona te odredbi čl. 5. i čl. 14. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na čl. 51. St. 4., 5. i 6. Pomorskog zakonika <8Nar. nov., br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11. i 56/13.) koje stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

Zakonom se:

î  utvrđuju prava i obveze u pogledu uređenja i održavanja plovnosti putova, reguliraju način i uvjeti postavljanja i održavanja objekata sigurnosti plovidbe (svjetionici, obalna svjetla, plutače, signalne postaje i druge oznake i uređaji) radi sigurne plovidbe unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem;

î  uvodi i elektronički Registar luka i daje ovlast lučkim kapetanijama u pogledu vođenja istog;

î  preciznije uređuju odredbe glede naknade propisane Pomorskim zakonikom, i to tko plaća naknadu, čiji je naknada prihod, koje javne usluge se pružaju temeljem prikupljenih sredstava, te tko je izuzet od obveze plaćanja naknade;

î  uređuje djelatnost istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna, podzemlja, teritorijalnog mora, gospodarskog pojasa RH, te druga pitanja.

Objavljeno: 12.03.2015.

natrag