U Nar. nov., br. 9 od 26.1.2015. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju koji je stupio na snagu prvoga dana od dana objave. Navedenim Zakonom u Zakon o potrošačkom kreditiranju  dodan je čl. 11.d kojim se za ugovore o kreditu u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF, za anuitete odnosno obroke u redovitoj otplati, tečaj CHF prema kuni utvrđuje na razini 6,39 kuna za 1 CHF za razdoblje od jedne godine od stupanja na snagu toga Zakona. Razlika visine anuiteta odnosno obroka primjenom utvrđenog tečaja u odnosu na tečaj slobodno formiran na tržištu stranih sredstava plaćanja na temelju ponude i potražnje je trošak kreditne institucije.

Navedeni čl. 11.d Zakona, primjenjuje se na ugovore o kreditu u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona. Nadalje, iznimno od čl. 3. st. 1. Zakona, čl. 11.d primjenjuje se i na ugovore o kreditu u CHF i u kunama uz valutnu klauzulu u CHF, neovisno o ukupnom iznosu i vrsti kredita, a koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Objavljeno: 27.01.2015.

natrag