U Nar. nov., br. 18 od 18.2.2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala.

Ovim Zakonom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Zakonom se detaljno uređuje plan oporavka investicijskog društva, odnosno mjere koje se poduzimaju radi poboljšanja financijskog položaja investicijskog društva u slučaju nastupa značajnog pogoršanja, zatim sporazum o financijskoj potpori grupe kako bi se osigurala međusobna financijska potpora u slučaju da jedna ili više potpisnica (članica grupe) ispune uvjete za ranu intervenciju te mjere rane intervencije koje Agencija može naložiti investicijskom društvu u slučaju znatnijeg pogoršanja njenog financijskog položaja.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 10. i članka 12. ovoga Zakona u dijelu kojim je dodan članak 501.a Zakona, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

Objavljeno: 24.02.2015.

natrag