Uskrata isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

Zakonom o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama (Nar. nov., br. 36/15), zbog promijenjenog gospodarskog stanja, i za 2015. uskraćena je isplata pojedinih materijalnih prava zaposlenicima u javnim službama iz kolektivnih ugovora ili sporazuma  koje je potpisala Vlada RH. Ovim Zakonom, zaposlenicima u javnim službama uskraćeno  je pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2015. i pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane, odnosno božićnice za 2015.

Ujedno je na ova prava isključena primjena povoljnijeg prava iz čl. 9. st. 3. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14).

Iako je Vlada RH Uredbom izmijenila Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (Nar. nov., br. 157/14) sada se Zakonom potvrđuje Uredba Vlade RH, te je Zakonom o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (Nar. nov., br. 36/15) i u 2015. uskraćeno pravo na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, koje je ugovoreno kolektivnim ugovorima u visini od 4, 8 i 10%, i to:

  • zaposlenicima u državnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i
  • zaposlenicima u javnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta ili kao uvećanje osnovice za izračun plaće ili kao uvećanje plaće izračunate kao umnožak osnovne plaće i dodataka s osnova uvjeta rada.

Zakonom je, isto tako, isključena primjena povoljnijeg prava iz čl. 9. st. 3. Zakona o radu.

Objavljeno: 02.04.2015.

natrag