U Nar. nov., br. 76 od 10. srpnja 2015. objavljena je Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2016. godinu koja stupa na snagu dana 18. srpnja 2016.

Objavljeno: 14.07.2015.

natrag