U Nar. nov., br. 15. od 6. veljače 2015. objavljena je Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu. Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu donesena je temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93 - 147/14).

Ovom Uredbom utvrđuje se način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 14.2.2015.

Objavljeno: 12.02.2015.

natrag