U Nar. nov., br. 15. od 6. veljače 2015. objavljena je Uredba o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini. Uredba o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini donesena je temeljem Zakona o računanju vremena (Nar. nov., br. 27/93 i 33/96). Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2000/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena (SL L 31, 2. 2. 2001.).

Ljetno računanje vremena u 2015. godini počinje 29. ožujka 2015. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s. Ljetno računanje vremena u 2015. godini završava 25. listopada 2015. u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Ljetno računanje vremena u 2016. godini počinje 27. ožujka 2016. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s. Ljetno računanje vremena u 2016. godini završava 30. listopada 2016. u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 12.02.2015.

natrag