Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava donesena je temeljem Zakona o energiji (Nar. nov., br. 120/12, 14/14 i 95/15). Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji za stjecanje statusa ugroženog kupca energije iz umreženih sustava i način prikupljanja sredstava kako bi se putem socijalne potpore smanjilo siromaštvo energijom ugroženih kupaca.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_95_1829.html

Objavljeno: 07.09.2015.

natrag