U Nar. nov., br. 105 od 2.10.2015. objavljena je Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima koja stupa na snagu 10.10.2015. Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji i način obračuna i plaćanja nagrade za rad stečajnim upraviteljima, privremenim stečajnim upraviteljima, povjerenicima predstečajnoga postupka i stečajnim povjerenicima. Nagrada stečajnom upravitelju s osnove vrijednosti unovčene stečajne mase obračunava se primjenom tablice vrijednosti unovčene stečajne mase i nagrade u postocima.

Za rad stečajnom upravitelju koji je obavljen do stupanja na snagu ove Uredbe obračunat će se nagrada po pravilima Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima (Nar. nov., br. 189/03) pri čemu je sud dužan utvrditi postotak nagrade koja stečajnom upravitelju pripada prema pravilima te Uredbe.

Objavljeno: 05.10.2015.

natrag