U Nar. nov., br. 96 od 9.9.2015. objavljena je Uredba o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 17. rujna 2015. godine.

 

Ovom Uredbom brisan je rok za podnošenje podataka na starim Obrascima R-S/R-Sm, kako bi se obveznicima dala prilika da ispune svoju zakonsku obvezu nastalu u ranijem razdoblju, te kako bi se posljedično tome već uplaćena sredstva doprinosa II. stupa mirovinskog osiguranja (koja stoje na privremenom računu radi nemogućnosti raspoređivanja na osobne račune) mogla povezati sa zaduženjima i proslijediti u obvezne mirovinske fondove radi evidentiranja na osobnim računima osiguranika.

Objavljeno: 11.09.2015.

natrag