U Nar. nov., br. 43/15 od 17.04.2015. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 18.04.2015.

Uredbom se u tablici mijenjaju toč. 1. i u toč. 2. podtoč. 2.1. čl. 3. Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (Nar. nov., br. 109/13 i 48/14) i glase:

1.

Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:


1.1.

Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59

4.500,00 kn/1000 l


1.2.

Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31,

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49

3.860,00 kn/1000 l

2.

Plinsko ulje iz tarifnih oznaka 2710 19 41 do 2710 19 49


2.1.

za pogon

3.060,00 kn/1000 l

Objavljeno: 21.04.2015.

natrag